calendar tag arrow download print
Image
5G debat behoeft meer diepgang - Bericht aan het parlement Rathenau Instituut
bericht aan het parlement
21 september 2020

5G-debat behoeft meer diepgang

Foto: Shutterstock
In juli 2020 werd het eerste deel van de 5G-frequenties geveild en gingen de eerste toepassingen van start. Critici maken zich zorgen over de digitale veiligheid en over gezondheidseffecten. Voorstanders wijzen op de vele technische mogelijkheden. Het debat dreigt te polariseren. Daardoor raken relevante vragen rond risicobeoordeling en cyberweerbaarheid buiten beeld. Het Rathenau Instituut geeft de Tweede Kamer vijf aandachtspunten mee voor meer diepgang in het debat. Die aandachtspunten komen van pas ter voorbereiding op het Schriftelijk Overleg voor de Telecomraad op 14 en 15 oktober.