calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Internationalisering en kennisveiligheid in de wetenschap

bericht aan het parlement
04 februari 2022

Photo by Headway on Unsplash

Image
Persoon aan het werk achter een laptop
De afgelopen jaren is de aandacht voor de risico’s van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen gegroeid. Een jaar geleden hebben wij u in dat verband een bericht gestuurd onder de titel Kennisveiligheid in hoger onderwijs en wetenschap. Daarin benadrukken we dat kennisveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, die deels ligt bij onderzoekers, deels bij kennisinstellingen en deels bij het kabinet. Dat bericht is nog steeds actueel.

Wel zijn we inmiddels een jaar verder en zijn diverse partijen in beweging gekomen. In het kader van het commissiedebat Internationalisering en kennisveiligheid op 9 februari aanstaande, vestigen wij graag de aandacht op drie aspecten waarop verdere stappen gezet zouden kunnen worden: beschikbaarheid van informatie, ontwikkeling van normen, en handhaving van afspraken.

Lees het volledige Bericht aan het parlement

Gerelateerde content: