calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Deze vier thema's onderzoeken we in 2019 en 2020

nieuws
Over Rathenau
10 januari 2018
digitale samenleving kennisgedreven democratie maakbare levens vitale kennisecosystemen
Image
werkprogramma rathenau instituut
In het werkprogramma 2019 - 2020 staan de thema's waar we ons de komende periode op richten. Het Rathenau Instituut onderzoekt en agendeert maatschappelijke aspecten van innovatie, wetenschap en technologie, en versterkt de dialoog hierover.

Download pdf of lees het online: 

Tekst loopt door onder de pdf-reader

Over dit werkprogramma

In het werkprogramma staat welke vier thema’s het instituut in 2019 en 2020 wil oppakken die onderling met elkaar verbonden zijn. Binnen elk van deze thema’s benoemen we de focus van de dialoog en enkele onderwerpen waarnaar we nieuw onderzoek gaan doen om onze kennis en expertise verder te ontwikkelen.

De vier thema's 

  1. Digitale samenleving: zelf vormgeven aan digitalisering
  2. Maakbare levens: nieuwe mogelijkheden vanuit zorg voor burgers bekijken
  3. Kennisgedreven democratie: inbreng van experts en burgers in besluitvorming
  4. Vitale kennisecosystemen: kennissamenleving van de toekomst

Met nieuw onderzoeken houden we onze bestaande expertise actueel en verkennen we nieuwe terreinen, waarvan we denken dat ze op de middellange termijn politiek- bestuurlijke relevantie krijgen. In welke vorm en met wie het Rathenau Instituut hieraan gaat werken, zullen we de komende periode uitwerken.

Het werkprogramma 2019-2020 kwam mede tot stand door het consulteren van diverse experts en belanghebbenden, onder andere samengebracht in de programmaraad van het Rathenau Instituut. Ook de WRR en de KNAW zijn geconsulteerd, en een breed publiek kon via een ‘digitale postbus’ ideeën inbrengen voor nieuw onderzoek en nieuwe vraagstukken.