calendar tag arrow download print
Image
Thema

Vitale kennisecosystemen

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn een onmisbaar onderdeel van onze kennissamenleving. Ze maken het mogelijk om veiligheid te garanderen in een veranderende geopolitieke wereld. Om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. Om maatschappelijke ontwikkelingen te begrijpen. Of om de grenzen van onze fundamentele kennis te verleggen.

We hebben gezien dat Nederlanders veel waardering hebben voor wetenschap. Hoe kunnen kennisecosystemen rondom verschillende issues en vakgebieden goed functioneren?

Hoe zorgen we ervoor dat het onderzoek zo is ingericht dat het ook de toekomstige wetenschappelijke en maatschappelijke vragen aan kan? Welke rol hebben overheden en anderen daarbij?

Lees meer +
Meer laden
Sluiten