calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Biotechnologierevolutie vraagt om politieke visie

nieuws
30 januari 2017
Biotechnologie
Image
Met de komst van nieuwe biotechnologische technieken blijven de huidige bezwaren en zorgen van de samenleving bestaan. Dat stelt het Rathenau Instituut in haar nieuwste publicatie "Moderne biotechnologie in Nederland". De notitie duidt de ontwikkelingen in de moderne biotechnologie en benoemt enkele kwesties die van belang zijn voor de beleidsvorming.

Met de komst van nieuwe biotechnologische technieken blijven de huidige bezwaren en zorgen van de samenleving bestaan. Dat stelt het Rathenau Instituut in haar nieuwste publicatie "Moderne biotechnologie in Nederland".  De notitie duidt de ontwikkelingen in de moderne biotechnologie en benoemt enkele kwesties die van belang zijn voor de beleidsvorming. Op 2 februari 2017 vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Biotechnologie plaats.

Volgens de publicatie ligt de rol van de politiek bij het aanwijzen van de verantwoordelijken, bij het voeren van het debat over publieke belangen en bij het uiteindelijk wegen van kansen en risico's voor welvaart en welzijn. Vertrouwen winnen voor biotechnologie kan alleen als wetenschappers, overheid en commerciële partijen hun verantwoordelijkheid nemen en als duidelijk wordt welke voordelen de technieken hebben voor mens en milieu.

Het Rathenau Instituut is ingesteld om voor politici en burgers de gevolgen van wetenschap en technologie voor de samenleving in kaart te brengen. Al dertig jaar publiceert het instituut over ontwikkelingen in de biotechnologie. Maandag 31 oktober jl. organiseerde het instituut een expertbijeenkomst over het onderwerp voor woordvoerders en beleidsmedewerkers van de Tweede Kamer.

Meer lezen: