calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Gegevensuitwisseling in de zorg

artikel
03 oktober 2019
data zorg bericht aan parlement
Image
data in de zorg

Overheid, wetenschap en het zorgveld vragen om eenvoudige en efficiënte digitale uitwisseling van medische gegevens, tussen zorgverleners onderling en tussen patiënt en zorgverlener. De verwachting is dat dit zal leiden tot betere zorg. Uit eerder onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat er desondanks een aantal zorgen blijven rondom het delen van medische data. Dit Bericht aan het Parlement bevat daarom enkele aandachtspunten voor het debat.

Op woensdag 9 oktober vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over gegevensuitwisseling in de zorg. De volgende punten rondom verantwoord datagebruik verdienen daarbij nog aandacht:

  1. Niet alle burgers krijgen door betere gegevensuitwisseling ook meer grip op hun gezondheid en zorgprocessen.
  2. Burgers worden onvoldoende ondersteund bij de grote verantwoordelijkheid om te beslissen met wie ze wel of niet gegevens delen.
  3. Het stimuleren van zo veel mogelijk delen van medische data gaat voorbij aan de vraag met welk doel, en voor welk probleem, deze worden gevraagd.
  4. De patiëntrechten van zeggenschap en bescherming van privacy komen onder druk te staan door een beroep te doen op datasolidariteit.
Lees het volledige artikel (pdf)