calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Individuele perfectie voor geboorte, lichaam en lang leven

Maakbare levens
Image
Ouders kinderwagen oudere mensen Rotterdam
Medische technologie voor perfectie en langer, gezonder leven, blijven zich verder ontwikkelen. Zonder uitzondering hebben deze technologieën een fikse maatschappelijke impact. Het Rathenau Instituut verkent met onderzoek en dialoog hoe deze technologie vorm kan krijgen met oog voor maatschappelijke waarden. Welke maatschappelijke waarden zijn van belang voor betere gezondheid en zorg in de praktijk?

Wat is de maatschappelijke houding tegenover het ontwikkelen van geslachtscellen uit huidcellen en het creëren van embryo’s daaruit. Of tegenover de kunstmatige baarmoeder? Hoe verandert de cultuur van zwanger worden en de autonomie van vrouwen door het commerciële aanbod van genetische dragerschapstesten en ‘femtech’ (bijvoorbeeld ovulatietesten en ‘social freezing’ van eicellen)? We brengen de wettelijke en morele kaders voor maatschappelijk verantwoorde toepassing van regeneratieve geneeskunde in kaart, waaronder gentherapie en brain-computer interfaces. Het Rathenau Instituut faciliteert een maatschappelijke dialoog over het ‘kweken van organen in dieren’. Technieken waarbij menselijk en dierlijk materiaal worden samengevoegd tot een ‘mens-diercombinatie’ beloven immers op lange termijn een oplossing te bieden voor het tekort aan menselijke donororganen.