calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De taak van publieke kennisorganisaties in Nederland

nieuws
24 oktober 2018
Image
De overheid heeft kennis nodig om verantwoordelijke keuzes te kunnen maken, en om beleid af te stemmen op de samenleving. Publieke kennisorganisaties zoals het CBS, KNMI en RIVM verzamelen deze. Twee onderzoekers van het Rathenau Instituut schreven een wetenschappelijk artikel over de functie van publieke kennisorganisaties in Nederland.

Er zijn 29 Nederlandse publieke kennisorganisaties, van onderzoek- en technologieorganisaties tot overheidslaboratoria. Hun hoofdtaak is niet onderzoek doen, maar verzamelde kennis verspreiden en vertalen naar beleid en de praktijk.

Lionne Koens, Bram Harkema en Patricia Faasse analyseerden de gevolgen van deze taak voor hun activiteiten, legitimiteit, positie en output. Ze schreven op basis daarvan het artikel 'Making Knowledge Work: The function of public knowledge organisations in the Netherlands.'

Balanceeroefening

Hierin laten ze zien dat het een constante balanceeroefening is om wetenschap te gebruiken om aan wensen van belanghebbenden te voldoen. 

Het hele artikel verscheen in het boek 'Research Outside The Academy', te verkrijgen bij uitgeverij Springer.

Wat doen publieke kennisorganisaties eigenlijk?

Elke dag staat de overheid voor grote vraagstukken: zijn de dijken wel hoog genoeg, bestaat er een risico op een griepepidemie en hoe controleren we of ons eten gezond en veilig wordt geproduceerd?

29 publieke kennisorganisaties dragen bij aan de kennisproductie van ons land doordat ze onderzoek doen of data verzamelen over veiligheid, huisvesting, gezondheidszorg, milieu en de openbare ruimte. Om die reden worden ze (deels) door de overheid gefinancierd.

Denk aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een lijst van alle Nederlandse publieke kennisorganisaties staat hier.

Lees meer over publieke kennisorganisaties door de jaren heen