calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Doorwerking onderzoek vraagt zowel om plannen als flexibiliteit

Artikel
15 mei 2023

Doorwerking blijkt te divers om in een simpel model te vangen en is het resultaat van verschillende verbindingen. (Foto: Clarisse Croset - Unsplash)

Image
Kunstwerk van verbindingen

Medewerkers van hogescholen doen steeds vaker onderzoek. Daarbij gaat het om praktijkgericht onderzoek waarbij de onderzoeksvraag voortkomt uit problemen waar personen of bedrijven tegenaan lopen. Het Rathenau Instituut onderzocht samen met Fontys Hogescholen hoe de doorwerking van dit onderzoek eruitziet en hoe het tot stand komt. Samenwerking tussen hogescholen en het mkb stond daarbij centraal.

Een belangrijke conclusie is dat doorwerking van onderzoek vaak het product is van een ondernemende houding en daadkrachtig optreden op het juiste moment door de betrokkenen. Het rapport De kunst van het verbinden noemt dit ‘kairos’, naar de Griekse personificatie van de gelegenheid of het juiste moment. 

Onverwachte kansen

Onderzoekers die willen dat hun resultaten doorwerken in bijvoorbeeld de beroepspraktijk, doen er dus goed aan om open te staan voor onverwachte kansen. Dit geldt niet alleen voor onderzoekers. Ook andere betrokkenen zoals ondernemers kunnen door een alerte houding bijdragen aan de doorwerking, zo maakt het rapport duidelijk. 

Zo was er een mkb’er die bij een project over het vergroten van de eiwitinname van ouderen op eigen initiatief de vormgeving van een receptenbundel op zich nam, zonder dat dat vooraf gepland was. Het resultaat was een aantrekkelijke en toegankelijke bundel die veel mensen bereikte. Dergelijke doorwerking is niet van tevoren te plannen. Ze vraagt om scherpte en de ruimte om in te spelen op mogelijkheden die zich tijdens het onderzoek voordoen. 

Aan de slag gaan

Het rapport laat verder zien dat doorwerking tal van vormen kent in het onderwijs, onderzoek en de werkpraktijk. Doorwerking blijkt te divers om in een simpel model te vangen en is het resultaat van verschillende verbindingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbindingen tussen onderzoekers en mkb’ers, maar ook om de verbinding tussen consortiumpartners en de burgers die met een innovatie aan de slag gaan.

Het rapport was een opdracht van Regieorgaan SIA, dat als onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) praktijkgericht onderzoek financiert. Het is op 11 mei gepresenteerd op een conferentie van het regieorgaan over de impact van praktijkgericht onderzoek.
 

Gerelateerde publicaties: