calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kennis voor lokaal beleid is een groeiende uitdaging

Rapport
06 september 2022

Foto: Patricia Rehe / ANP

Image
Een man op een scootmobiel is op pad met een wandelende vrouw

Gemeenteambtenaren beschouwen de beschikbaarheid van kennis voor lokaal beleid als een groeiende uitdaging. Dat constateert het Rathenau Instituut op basis van een enquête over kennisbeleid onder gemeenteambtenaren.

In het kort:

  • Het takenpakket van gemeenten is de afgelopen jaren omvangrijker en complexer geworden.
  • Het Rathenau Instituut vroeg gemeenteambtenaren naar het kennisbeleid van hun gemeente.
  • Ambtenaren zijn gematigd positief over de beschikbaarheid van kennis.

Complexer en omvangrijker werk

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel nieuwe taken en bevoegdheden gekregen op het gebied van bijvoorbeeld jeugdzorg, werk en inkomen en de ondersteuning van ouderen en langdurig zieken. Het werk van gemeenteambtenaren is complexer en omvangrijker geworden.

Omdat er nog weinig empirisch onderzoek is gedaan naar de ervaringen van gemeenteambtenaren zelf, schreef het Rathenau Instituut alle gemeenten van Nederland aan voor een enquête over lokaal kennisbeleid. Daarin vroegen de onderzoekers naar de ervaringen van gemeenteambtenaren. Vinden zij zelf ook dat hun werk ingewikkelder is geworden? Op welke manieren worden zij voorzien in hun kennisbehoefte? De resultaten van de enquête zijn opgenomen in het rapport Kennis voor lokaal beleid. Verkenning van de kennis- en leerbehoeften van gemeenten.

Groeiende uitdaging

Een grote meerderheid van de respondenten beschouwt de beschikbaarheid van kennis voor beleid als een groeiende uitdaging. Uit de enquête komt verder een gematigd positief beeld naar voren. Ambtenaren menen bijvoorbeeld dat ze voldoende inzicht hebben in de behoeften van inwoners, maar tegelijkertijd doen ze weinig beroep op de kennis en expertise van diezelfde inwoners. De meeste gemeenten maken geregeld gebruik van vakliteratuur en onderzoeksrapporten, maar doen niet vaak rechtstreeks een beroep op kennisinstellingen.

Kennisnetwerken

Het Rathenau Instituut constateert dat ambtenaren al veel initiatieven ondernemen om kennis te delen. Uit de enquête blijkt dat gemeenteambtenaren behoefte hebben aan coördinatie en overzicht van al die initiatieven; regionale en landelijke kennisschakelpunten kunnen de afstand tussen gemeenten en kennisinstellingen verkleinen en kennisuitwisseling tussen gemeenten versterken.

Kennis voor beleid

Voor deze enquête werden alle 352 gemeenten aangeschreven. Ambtenaren van 107 gemeenten vulden de enquête in. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen zowel de landelijke overheid als lokale overheden beter inspelen op de kennisbehoeften van gemeenteambtenaren.

Binnen het thema Democratische informatiesamenleving bouwt het Rathenau Instituut inzicht op over de vraag hoe kennis voor beleid kan leiden tot vertrouwde en geïnformeerde politieke besluitvorming. In 2020 publiceerde het Rathenau Instituut al Kennis, kunde, beleidskeuzes, over het kennisbeleid van ministeries.

Lees de hele publicatie:

Gerelateerde publicaties: