calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nieuwe kerncentrales maken plan voor berging radioactief afval urgenter

Artikel
05 juni 2024

Onderzoeker Marleen Schuijer, presentator Peter Melis, voormalig topambtenaar Bernard ter Haar en de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Rathenau Instituut)

Image
Deelnemers aan het gesprek over kernenergie in Pakhuis de Zwijger.

Nu Nederland plannen heeft voor vier nieuwe kerncentrales moeten we eerder gaan nadenken over hoe en waar we ons radioactief afval kunnen bergen. Vooral ook omdat buitenlandse ervaringen laten zien dat het veel tijd kost om zo’n definitieve bergplek te realiseren. Dat zei onderzoeker Marleen Schuijer eind mei in Pakhuis de Zwijger. Het Amsterdamse debatcentrum organiseerde samen met dagblad Trouw een discussie over kernenergie in Nederland.

In het kort

  • Nederland slaat zijn afval tijdelijk bovengronds op in Zeeland.
  • Met vier nieuwe centrales zal die opslag eerder dan gepland vol zijn.

Schuijer legde uit dat het huidige kabinetsbeleid ervan uitgaat dat de overheid pas rond het jaar 2100 een beslissing neemt over waar en hoe Nederland zijn radioactief afval gaat bergen. Die berging voor het afval, dat deels honderdduizenden jaren gevaarlijk zal blijven, zal dan rond het jaar 2130 in bedrijf moeten zijn. Tot die tijd slaat Nederland zijn afval bovengronds op in Zeeland, niet ver van de kerncentrale Borssele.

Schuijer wees erop dat dit beleid stamt uit de jaren tachtig toen Nederland nog weinig afval had waardoor een eindberging relatief duur was. Plannen om meer gebruik te gaan maken van kernenergie verdwenen in de ijskast na de ramp in Tsjernobyl. De aankondiging van het vierde kabinet-Rutte voor  twee nieuwe centrales betekende wat dat betreft een trendbreuk, die versterkt wordt door de afspraken  van de nieuwe coalitiepartners  PVV, VVD, NSC en BBB voor minimaal vier nieuwe centrales. De hoeveelheid extra afval die dit gaat opleveren, zal ervoor zorgen dat de tijdelijke bovengrondse opslagplek lang voor de geplande datum van 2130 vol is.

Energiezekerheid en rechtvaardigheid

Ongeveer tachtig bezoekers waren afgekomen op de bijeenkomst die ook ging over de kosten van de nieuwe centrales, de locaties waar ze eventueel gebouwd kunnen worden en de discussie die momenteel in Nederland over kernenergie wordt gevoerd. De Delftse hoogleraar ethiek en techniek Behnam Taebi constateerde dat in die discussie een waarde de boventoon voert: energiezekerheid. ‘Wat mij betreft mag er ook wel meer aandacht komen voor de waarde rechtvaardigheid, ook ten opzichte van volgende generaties.’

Gerelateerde publicaties: