calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Edwin Pos uitgeroepen tot Wetenschapstalent 2021

terugblik
14 juni 2021

Jim Janssen (hoofdredacteur New Scientist), Edwin Pos en Amber Geurts (onderzoeker Rathenau Instituut). Foto: Bob Bronshoff

Image
Jim Janssen, Edwin Pos en Amber Geurts tijdens de prijsuitreiking
Evolutionair ecoloog Edwin Pos (34) is donderdagavond 10 juni uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent 2021. Een prijs die jonge wetenschappers stimuleert en beloont voor origineel onderzoek.

Pos ontving de prijs onder meer vanwege zijn interdisciplinaire onderzoeksaanpak. In zijn onderzoek focust hij op welke processen er schuilen achter de verandering van ecosystemen. Hiervoor verzamelt hij gegevens over zeldzame soorten in het Amazoneregenwoud en interpreteert die met behulp van complexe wiskundige technieken. 'Ongelofelijk wat Edwin Pos al voor elkaar krijgt op zijn leeftijd. Hij combineert verschillende disciplines binnen de wetenschap en maakt vragen die hij van buiten de wetenschap ophaalt, leidend in zijn werk.  Het is inspirerend hoe hij zo dynamische theorieën ontwikkelt en een grote bijdrage levert aan het op de kaart zetten van het belang van biodiversiteit', zegt Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut en co-voorzitter van de jury.

Wetenschap, talent en maatschappelijke impact

De prijs voor Wetenschapstalent is in het leven geroepen om jonge, wetenschappelijke talenten een platform te bieden en hen te stimuleren in hun onderzoek.  Een onderwerp waar ook het Rathenau Instituut veel aandacht aan besteedt. In 2020 verscheen de laatste Balans van de wetenschap. Hieruit bleek dat de Nederlandse wetenschap een goede positie heeft om bij te dragen aan de opgaven van deze tijd. De uitdaging voor kennisinstellingen is echter om talent de ruimte te geven en om zowel hun onafhankelijke positie te bewaken, als nationaal en internationaal intensief samen te werken om maatschappelijke impact te realiseren. De wetenschapstalentverkiezing sluit hier goed bij aan. Melanie Peters: ‘Het is goed om te zien dat veel jonge onderzoekers steeds vaker de verbinding zoeken met de samenleving. Ook Pos toont een indrukwekkende lijst samenwerkingen en een duidelijke passie voor onderwijs- en wetenschapscommunicatie. Dit is niet alleen belangrijk om maatschappelijke impact te realiseren, maar ook om jongeren voor wetenschap te enthousiasmeren.’

Die passie van Pos voor wetenschapscommnicatie blijkt wel uit wat hij voor ogen heeft met het prijzengeld. De bedoeling is om een wetenschapsfestival te organiseren waar juist talenten als promovendi en postdocs een podium krijgen.

Publiek en jury
Na een publieke stemronde met 50 kandidaten en ruim 7000 stemmen beoordeelde de jury de vijf best scorende kandidaten op wetenschappelijke impact, originaliteit van het onderzoek, het werken vanuit een maatschappelijke opgave met het verbinden van wetenschap en samenleving. Als winnaar ontving Pos uit de handen van Rathenau Instituut onderzoeker Amber Geurts een geldbedrag van 2500 euro (beschikbaar gesteld door het Rathenau Instituut en New Scientist).

De jury werd dit jaar voorgezeten door deeltjesfysicus Jorgen D’Hondt en directeur van het Rathenau Instituut Melanie Peters. De andere juryleden waren Jeroen de Ridder (voorzitter De Jonge Akademie in Nederland), Cristophe Vandeviver (co-voorzitter Jonge Academie in Vlaanderen) en Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist).

De andere twee finalisten waren Aurélie Carlier en Kay Deckers (beiden van Maastricht University).