calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Doe mee aan het onderzoek: Drijfveren van onderzoekers en docenten

Enquête
27 september 2021

Foto/Shutterstock

Image
Vier onderzoekers lopen bij de High Tech Campus Eindhoven

Welkom bij de enquête Drijfveren van onderzoekers en docenten.

Tot 1 oktober kunt u deelnemen aan onze derde enquête over drijfveren van onderzoekers en docenten. Hiermee willen we inzicht krijgen in uw ervaringen als docent en/of onderzoeker aan een universiteit, umc, hogeschool of kennisinstituut. Wat zijn uw doelen en ambities? Wat heeft u nodig om deze ambities te realiseren? Hoe verhoudt uw tijdsbesteding zich tot de afspraken die u hierover maakte en de criteria waarop u wordt beoordeeld? Daarnaast besteden we dit jaar aandacht aan de gevolgen van de coronapandemie voor onderzoek en onderwijs.

Dit onderzoek past in de taak van het Rathenau Instituut om feiten en cijfers te verzamelen die inzicht geven in de stand van de Nederlandse wetenschap. Het invullen van de enquête geeft u de kans om uw ervaringen met, en visie op het werk in het Nederlandse onderzoek en hoger onderwijs kenbaar te maken. Deze inzichten bieden een belangrijke basis voor dialoog. Ze worden gebruikt door beleidsmakers van ministeries, onderzoekfinanciers en instellingen. Zo hebben de enquêtes uit 2017 en 2013 bijgedragen aan het in kaart brengen en agenderen van de werkdruk in de wetenschap.

Het invullen van de onderstaande vragenlijst kost u ongeveer 20 minuten. Dat werkt het beste op een computer- of laptopscherm. Let op: als u met het beantwoorden van de vragen bent begonnen, kunt u uw antwoorden niet tussentijds opslaan. De resultaten worden rond de jaarwisseling open access gepubliceerd.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Doe mee aan de enquête

Wish to fill out this survey in English? Click here

Als u eerst meer wilt lezen over onze vorige drijfverenonderzoeken, kunt u hieronder terecht.