calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Evenveel kans voor mannen en vrouwen op toekenning onderzoeksbeurs

nieuws
02 oktober 2019
Vernieuwingsimpuls Beurzen

Foto Het Nieuwe Instituut

Image
Onderzoeksbeurzen
Gepromoveerde mannen en vrouwen maken evenveel kans op toekenning van een onderzoeksbeurs. Wel dienen vrouwen minder vaak dan mannen een beursaanvraag in. Dit blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut naar de Vernieuwingsimpuls, een beurzenprogramma voor het financieren van talentvolle jonge onderzoekers in Nederland.

In het kort

  • Mannen en vrouwen maken gelijke kans op toekenning van een onderzoeksbeurs, maar vrouwen dienen minder vaak een aanvraag in dan mannen.
  • Dit blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut naar beurstoekenningen voor talentvolle jonge onderzoekers in Nederland.
  • Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, spreekt over vrouwen in de wetenschap tijdens de 17e Europese Gender Summit op 3 en 4 oktober 2019.

Opstap voor vrouwen in hun wetenschappelijke carrière

In Nederland is 20,9% van alle hoogleraren vrouw. Nederland loopt hiermee internationaal achter en streeft naar een evenwichtigere verdeling van mannen en vrouwen in de wetenschap. Een mogelijke opstap naar hogere posities in de wetenschap is het verwerven van een onderzoeksbeurs. Genderverschillen in de toekenning van onderzoeksbeurzen kunnen bijdragen aan genderongelijkheid in wetenschappelijke carrièrepaden. Daarom heeft het Rathenau Instituut de kansen van mannen en vrouwen onderzocht op toekenning van een onderzoeksbeurs.

Onderzoeksbeurzen: opstap voor vrouwen in hun wetenschappelijke carrière?

Geen verschillen in toekenning, wel in aanvragen

Uit het factsheet blijkt dat er geen genderverschillen zitten in de toekenningspercentages. Mannen en vrouwen maken dus evenveel kans op toekenning van een beurs. Wel zien we dat gepromoveerde vrouwen minder vaak een beurs aanvragen dan mannen. Het onderzoek betreft een analyse van de Vernieuwingsimpuls, een beurzenprogramma voor het financieren van talentvolle jonge onderzoekers in Nederland.

Internationale Gender Summit

Op 3 en 4 oktober 2019 is Nederland gastland voor de 17e Europese Gender Summit over diversiteit in de wetenschap. Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, zal daar namens de Nederlandse Unesco Commissie spreken over de Unesco-aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek en onderzoekers, een wereldstandaard voor vrouwen in de wetenschap en diversiteit.

Het Rathenau Instituut doet onderzoek en stimuleert debat over vrouwen in de wetenschap.