calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Hoe gebruiken we kennis uit living labs op grote schaal?

nieuws
27 november 2018
experiment Innovatie
In living labs werken onderzoekers, ondernemers, gebruikers en beleidsmakers samen om veelzijdige vraagstukken aan te pakken. Wat in de binnenstad van Amsterdam werkt, werkt niet zomaar in een dorp in Groningen. Hoe kunnen lokale experimenten worden vertaald naar breder toepasbare oplossingen?

Van experiment naar standaard

Een eenmalig experiment is niet genoeg om kennis te ontwikkelen die op grotere schaal of ergens anders toepasbaar is. Daarvoor moet je ervaring opdoen in meerdere experimenten, op verschillende plekken en op meerdere tijdstippen.

Vervolgens is het de bedoeling dat de kennis of oplossing een nieuwe standaard wordt. Dat kan alleen als andere mensen en partijen de oplossing accepteren en gebruiken. Kennis moet daarvoor eerst worden vastgelegd; in regels, protocollen, standaarden, richtlijnen, of handboeken.

Wat onderzoeken we?

Het Rathenau Instituut onderzoekt manieren om de kennis, ervaring en oplossingen uit living labs op te schalen. Zodat ze niet blijven steken in lokaal enthousiasme, maar bijdragen aan bredere veranderingen in de maatschappij.  

Dit doen we op drie manieren:

  • We doen literatuuronderzoek naar de tussenlaag van organisaties en personen die kennis verzamelen, samenvoegen en verspreiden. Ingenieursbureaus, adviesbureaus, brancheorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, etc. Ook kijken we naar de forums en ontmoetingsplekken waar mensen en kennis elkaar komen. Zoals conferenties, commissies of vaktijdschriften.
  • We analyseren historische voorbeelden uit de landbouw, het waterbeheer en de ontwikkelingssamenwerking. In deze sectoren was altijd al veel aandacht was voor het vertalen van lokale kennis en oplossingen naar breder toepasbare inzichten, modellen en richtlijnen.
  • We kijken naar living labs en soortgelijke experimenten voor maatschappelijke uitdagingen. Hierbij richten we ons op lopende of net gestarte projecten.

Het kennisecosysteem verandert

Maatschappelijke opgaven staan steeds vaker centraal bij innovatie. Dat stelt nieuwe eisen aan het beleid voor onderzoek en innovatie. Het vraagt ook om andere methoden. Kennisecosystemen krijgen daardoor nieuwe spelers, nieuwe vormen van samenwerking (co-creatie) en nieuwe vormen van agendering, programmering en financiering. Het Rathenau Instituut onderzoekt de veranderingen in het kennisecosysteem van Nederland. Lees meer op de themapagina.