calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

‘Meer aandacht nodig voor maatschappelijke context van innovaties’

artikel
05 april 2019
Innovatie beleid
Image
Innovatiebeleid

Het Rathenau Instituut heeft voor het parlement op een rij gezet hoe innovaties beter maatschappelijk kunnen worden ingebed.

In het afgelopen jaar heeft het kabinet een belangrijke verandering in gang gezet door het innovatiebeleid te richten op grote maatschappelijke uitdagingen op vier gebieden:

  1. energietransitie en duurzaamheid;
  2. landbouw, water en voedsel;
  3. gezondheid en zorg; en
  4. veiligheid.

Vernieuwing van beleidsdoelen is niet genoeg voor missiegedreven innovatiebeleid. Ook de beleidsinstrumenten hebben vernieuwing nodig. Die zijn nog te veel gericht op het bevorderen van innovatief ondernemerschap en publiek-private samenwerking. Meer aandacht is nodig voor nieuwe manieren van innoveren waarin de maatschappelijke inbedding van innovaties centraal staat.

Het Rathenau Instituut heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar hoe onderzoek en innovatie kunnen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. In dit Bericht aan het Parlement staat wat de belangrijkste conclusies en aandachtspunten zijn voor de vernieuwing van de doelen en instrumenten van het innovatiebeleid.

Onderliggende studies van het Rathenau Instituut

Innovatiesysteem

Missiegedreven innovaties