calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

PhD’s leren dialoog aangaan over eigen onderzoek

nieuws
25 augustus 2017
Academische loopbanen

Hoe vertel je een breed publiek over je onderzoek, en wat de maatschappelijke impact ervan zou kunnen zijn? Dat leert het Rathenau Instituut een twaalftal PhD-studenten van het onderzoeksproject EpiPredict.

In EpiPredict werken sinds 2016 vijftien partijen samen uit diverse EU-landen. Het consortium onderzoekt of valt te voorspellen wanneer borstkankerpatiënten resistentie ontwikkelen tegen hormoontherapie. Ook het Rathenau Instituut is bij dit project betrokken. Het traint twaalf PhD-studenten in het aangaan van een dialoog over dit onderwerp. Ook leert het hen inzicht te ontwikkelen in ethisch-maatschappelijke vragen.

Resistentie tegen hormoontherapie

Veel vrouwen met borstkanker worden behandeld met een hormoontherapie die de tumorgroei kan stoppen. Sommige patiënten worden na verloop van tijd resistent tegen de therapie, waardoor de tumor weer kan gaan groeien. De oorzaak van deze resistentie zit niet in hun DNA (hun genetis­che code), maar vermoedelijk in de veranderingen van de DNA-structuur en de manier waarop hun genen zijn geactiveerd of gedeactiveerd. Epigenetica is het vakgebied dat kijkt naar deze genetische mechanismen. Onder leiding van medisch bioloog Pernette Verschure van de Universiteit van Amsterdam hopen de onderzoekers uiteindelijk te kunnen voorspellen of een vrouw resistentie zal ontwikkelen. De Europese Commissie financiert dit onderzoek.

Maatschappelijke aspecten van het onderzoek

Het Rathenau Instituut vraagt aandacht voor de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. Het is bij dit project betrokken omdat het belangrijk vindt dat onderzoekers nadenken over vragen zoals: wie heeft in de toekomst baat bij dit onderzoek en wie niet, en wat betekent dat voor de samenleving? De twaalf PhD-studenten leren reflecteren op de impact van hun onderzoek. Daarnaast leren ze hun eigen onderzoek helder te communiceren en een dialoog aan te gaan met allerlei belanghebbenden, bijvoorbeeld in de vorm van wetenschapscafés.

Workshops en wetenschapscafés

Een keer per jaar komen alle consortiumleden bij elkaar om nieuwe kennis en ervaring uit te wisselen. Dan gaan ook de PhD-studenten aan de slag. In februari 2016 stond een workshop over de ethische en maatschappelijke kant van dit type onderzoek op het programma, gevolgd door een wetenschapscafé in Heidelberg in januari 2017.

Op 15 december 2017 trainen twee medewerkers van het Rathenau Instituut de PhD-studenten in Londen in het kort ‘pitchen’ van hun onderzoek voor een breed publiek. Daarna spreken ze (ex)borstkankerpatiënten om gevoel te krijgen voor hun vragen en belangen. In 2018 volgt een afsluitend wetenschapscafé in Amsterdam.