calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Praktijkgericht onderzoek hogescholen professionaliseert

Praktijkgericht onderzoek Lectoren
Praktijkgericht onderzoek van hogescholen is steeds belangrijker in het Nederlandse kennislandschap. De groepen waarin het onderzoek plaatsvindt - de lectoraten - breiden uit, werken steeds meer samen en boren nieuwe geldbronnen aan. Daarbij maken ze gebruik van onder meer het SPRONG-programma van onderzoeksfinancier Regieorgaan SIA. Met SPRONG probeert Regieorgaan SIA het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. En met succes, blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut: het programma draagt bij aan de versterking van lectoraten en stimuleert verdere samenwerking.

Het SPRONG-programma sluit goed aan op de behoeften van de onderzoeksgroepen die er gebruik van maken. Tegelijk leren eerste ervaringen met het programma op welke punten het nog kan worden versterkt. Dat concludeert het Rathenau Instituut, dat het SPRONG-programma onderzocht op verzoek van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Met de inzichten uit het rapport Bouwen aan krachtige onderzoeksgroepen kijkt Regieorgaan SIA welke gerichte activiteiten nodig zijn om de ontwikkeling van duurzame onderzoeksgroepen van hoge kwaliteit binnen hogescholen verder te stimuleren.


Katalysator voor onderzoeksgroepen

De SPRONG-subsidie zet aan tot verdere samenwerking en het bundelen van krachten bij lectoraten, zo blijkt uit het onderzoek van het Rathenau Instituut. De groepen die geld hebben ontvangen, kunnen hun onderzoekswerk sneller ontwikkelen, zien meer betrokkenheid bij hun partners, en zien hun reputatie versterkt. De SPRONG-regeling werkt als een katalysator, zelfs voor groepen aan wie de subsidie niet is toegekend. Ook zij houden hun ambitie om krachten te bundelen overeind.  


Over SPRONG

SPRONG staat voor Stimuleren van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen. Het is een financieringsprogramma voor onderzoek op hogescholen dat bestaat sinds 2018. De financiering is bedoeld om lectoraten die al goed presteerden te helpen om zich verder te ontwikkelen door te investeren in belangrijke randvoorwaarden voor hun onderzoek, zoals netwerken, datamanagement en meer samenwerking. Daar krijgen deze groepen maximaal twee miljoen euro voor, verspreid over acht jaar.