calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Relatieadvies voor gemeenten, hogescholen en universiteiten

artikel
17 november 2020
vitale kennisecosystemen Innovatie

Klimaatonderzoek op de Dam in Amsterdam. Foto: ANP/Olaf Kraak

Image
Klimaatonderzoek in Amsterdam

Steden en dorpen willen samenwerken met universiteiten en hogescholen. Maar hoe? Wat komt kijken bij een verantwoorde, vruchtbare en structurele samenwerking? En hoe zit dat voor de kleinere gemeenten die niet een universiteit of hogeschool in hun buurt hebben.

In het kort:

  • De samenwerking van universiteiten en hogescholen met gemeenten gaat niet vanzelf.
  • Het is bijvoorbeeld lastig om intensief samen te werken en tegelijkertijd gepaste afstand te houden.
  • Gemeenten en provincies kunnen leren van ervaringen op landelijk niveau.

Van oudsher zijn er relaties tussen gemeenten en kennisinstellingen. Voorheen ging het vooral over huisvesting, het culturele klimaat en de economische ontwikkeling in de regio. Nu staan vaker de eigen kennisbehoeften van de gemeenten centraal. Dat komt mede door de decentralisatie van beleidstaken van het Rijk naar gemeenten.

Het rapport Stad zoekt toga – Universiteiten en hogescholen als structurele kennispartner voor gemeenten verkent in acht casestudies de mogelijkheden voor universiteiten en hogescholen om als structurele kennispartner voor gemeenten te fungeren. Het is gebaseerd op dertig interviews, deskresearch, literatuurstudie en eerder onderzoek van het instituut.

Het blijkt dat universiteiten en hogescholen goed kunnen samenwerken met gemeenten, maar dat het niet vanzelf gaat. Het rapport benoemt een aantal knelpunten die bij de samenwerking kunnen ontstaan. Een voorbeeld is dat de samenwerking voor beide partijen een buitenbeentje blijft. Een ander knelpunt zijn de beperkte budgetten. Daarnaast kan de gemeente veel enthousiaster zijn dan de universiteit, of andersom. Verder is het lastig om intensief samen te werken, maar toch gepaste afstand te houden.

Het rapport geeft ook oplossingen, of ‘handelingsperspectieven’ om met de spanningen en knelpunten om te gaan. Directeur Melanie Peters: “Dat klinkt als een soort relatieadvies voor gemeenten, hogescholen en universiteiten. Maar beleidsnabij onderzoek is echt een vak apart. Daarbij kunnen gemeenten en provincies leren van de ervaring die het Rijk op landelijk niveau heeft met gespecialiseerde publieke kennisorganisaties zoals het RIVM, het CBS en het KNMI.”

Lees het gehele rapport:

Gerelateerde content: