calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Inkomsten en uitgaven KNAW

datapublicatie
26 juli 2022
knaw uitgaven inkomsten
In deze datapublicatie laten we de inkomsten en uitgaven van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) door de jaren heen zien. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort en komen uit de jaarverslagen van de KNAW.

In het kort

  • De inkomsten en uitgaven van de KNAW stijgen van ongeveer 100 miljoen euro in 2001 naar 164 miljoen euro in 2021.
  • Het ministerie van OCW is de grootste vaste financier, maar steeds meer geld komt uit projecten.
  • 66% van de uitgaven gaat naar het personeel van de KNAW en haar instituten.

Inkomsten vooral van OCW

De inkomsten van de KNAW stijgen tussen 2001 en 2013 tot ruim 155 miljoen euro per jaar. Daarna schommelen de inkomsten rond de 150 miljoen euro. In 2021 zijn de inkomsten 164 miljoen euro.  

De Rijksbijdrage OCW is de grootste financieringsbron voor KNAW (58% in 2021). De inkomsten uit andere bronnen schommelden de afgelopen jaren rond de 40 procent, maar daalden in 2020 naar 36%. Dat komt met name door een daling in de inkomsten uit projecten ('Werk voor derden'). In 2021 steeg dit naar 42%.


Uitgaven vooral aan personeel

De totale uitgaven stijgen tussen 2005 en 2013, schommelen in de jaren daarna en zijn in 2021 156 miljoen euro. De KNAW besteedt ongeveer 66% van de totale uitgaven aan het personeel van de KNAW en haar instituten.