calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Inkomsten en uitgaven NWO

datapublicatie
15 december 2023
nwo inkomsten uitgaven
In deze datapublicatie tonen we de inkomsten en uitgaven van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De eerste figuur laat de inkomsten en de omvang en ontwikkeling naar financieringsbron zien. De tweede figuur de uitgaven in de loop der jaren.

In het kort

  • NWO krijgt vooral geld van OCW. De inkomsten stegen geleidelijk tot 2017 en fors in 2018.
  • Het meeste NWO-geld gaat naar de universiteiten en de NWO-instituten.
  • In 2018 was er een eenmalige uitgave vanwege een verandering van rapporteren tussen NWO en OCW.

Inkomsten vooral van OCW

Zo'n 79% tot 92% van de inkomsten van NWO komt van het ministerie van OCW. De baten van OCW nemen tussen 2001 en 2017 geleidelijk toe. In 2018 is er een grote stijging. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is een bedrag van 186 miljoen euro voor sectorplannen, voor de digitale en grootschalige infrastructuur, voor de Nationale Wetenschapsagenda en voor de regieorganen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO-SIA). Naast inkomsten van OCW, heeft NWO ook nog overige baten en bijdragen van derden. De bijdragen van derden stijgen in de loop der tijd, maar dalen in 2020 (mogelijk als gevolg van de coronacrisis) naar 78 miljoen euro en stijgen in 2022 naar 134 miljoen euro. De overige baten zijn grilliger.


Uitgaven vooral aan universiteiten en instituten

De totale uitgaven van NWO dalen licht in 2016 en stijgen licht in 2017. In 2018 stijgen de uitgaven verder tot bijna 1000 miljoen euro. Daarbovenop is er in 2018 een eenmalige grote uitgave van 342 miljoen euro aan OCW. Dit is het gevolg van een andere boekhoudmethodiek (zie ook het uitklapvenster hieronder). De afgelopen jaren liggen de uitgaven rond de 800-1000 miljoen euro. 

Elk jaar gaat ongeveer de helft van de NWO-uitgaven naar de universiteiten. Verder gaat er zo'n 20% naar de NWO-instituten en STW, 8% naar de hogescholen en zo'n 10% naar overige onderzoeksinstellingen. De apparaatskosten schommelen tussen de 6% en 10% procent van de totale uitgaven en bestaan uit programmalasten en beheerskosten van NWO.