calendar tag arrow download print
datapublicatie
24 augustus 2020

Nederlandse wetenschappelijke publicaties naar institutionele sector (WoS)

Onderstaande grafiek laat het relatieve aantal wetenschappelijke publicaties zien, opgenomen in de Web of Science database van Clarivate Analytics.


Inhoudelijke toelichting
De universitaire sector is verreweg de grootste sector qua wetenschappelijke output, gevolgd door de UMC's.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.