calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nederlandse wetenschappelijke publicaties naar institutionele sector (WoS)

datapublicatie
11 juli 2022
Publicaties Wetenschap onderzoek
Welke aandeel Nederlandse wetenschappelijke publicaties worden binnen de verschillende institutionele sectoren gepubliceerd? En hoe zien deze relatieve aantallen eruit voor 2011, 2016 en 2021? In deze datapublicatie delen we de cijfers.

In het kort

  • De meeste Nederlandse wetenschappelijke publicaties werden gepubliceerd door onderzoekers werkende binnen universiteiten.
  • Daarna publiceerden Nederlandse onderzoekers betrokken bij umc’s het meeste aantal Nederlandse wetenschappelijke publicaties.
  • Onderzoekers bij onderwijsinstellingen, musea, internationale organisaties en hogescholen publiceerde het laagste aantal.

Inhoudelijke toelichting
In de bovenstaande grafiek is te zien dat universiteiten en umc’s verantwoordelijk zijn voor de meeste wetenschappelijke output. De overheidsinstellingen en musea publiceerde het minst vaak.