calendar tag arrow download print
datapublicatie
15 januari 2018

NWO en KNAW-instituten: publicatie-output en citatie-impact (WoS)

De indicator laat twee aspecten van de output van de NWO- en KNAW-instituten zien: 1) de ontwikkeling in het aantal wetenschappelijke publicaties, die opgenomen zijn in de Web of Science database van Clarivate Analytics, en 2) de citatie-impact van de instituten. 


Inhoudelijke toelichting
Het aantal geproduceerde publicaties van de KNAW-instituten laat een ongeveer constante trend zien vanaf 2012. Het aantal publicaties van de NWO-instituten bereikt in 2016 weer hetzelfde niveau als in 2012-2013. 

Zowel de publicaties van de KNAW-instituten als die van de NWO-instituten worden relatief veel geciteerd. In de periode 2012-2015 liggen de citatiescores ook ruim boven het Nederlandse gemiddelde (gebiedsgenormeerde impact 2012-2015 van Nederland ligt op 1,52, het mondiale gemiddelde is 1,0).

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.