calendar tag arrow download print
datapublicatie
24 augustus 2020

NWO en KNAW-instituten: publicatie-output en citatie-impact (WoS)

De indicator laat twee aspecten van de output van de NWO- en KNAW-instituten zien: 1) de ontwikkeling in het aantal wetenschappelijke publicaties, die opgenomen zijn in de Web of Science database van Clarivate Analytics, en 2) de citatie-impact van de instituten. 


Inhoudelijke toelichting
Het aantal geproduceerde publicaties van de KNAW- en NWO-instituten laat een stijgende trend zien, maar vanaf 2017 daalt het aantal publicaties van de KNAW-instituten licht.

Zowel de publicaties van de KNAW-instituten als die van de NWO-instituten worden relatief veel geciteerd. In de periode 2015-2018 liggen de citatiescores ook voor de KNAW-instituten ook ruim boven het Nederlandse gemiddelde (gebiedsgenormeerde impact 2015-2018 van Nederland ligt op 1,31, het mondiale gemiddelde is 1,0). De citatie-impact van de NWO-instituten ligt voor de periode 2015-2018 net onder het Nederlandse gemiddelde.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.