calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Tijdelijk en vast aangestelde wetenschappers binnen universiteiten

datapublicatie
25 oktober 2021
universiteit contracten Wetenschap
In deze datapublicatie kijken we naar de ontwikkeling van tijdelijke en vaste contracten van universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie. Is er door de jaren heen een stijging te zien van de hoeveelheid wetenschappelijk universitair personeel per functiecategorie? Welk percentage universitair wetenschappelijk personeel per functiecategorie heeft een tijdelijk contact? En hoe heeft dit zich ontwikkeld in verhouding met vaste contracten?

In het kort

 • Alle functiecategorieën binnen universiteiten laten een stijging zien in aantal fte tussen 1998 en 2020.
 • Het aantal promovendi (in fte) laat de grootste stijging zien.
 • Bijna alle promovendi hebben een tijdelijk contract.

Overzicht van de grafieken

Grafiek 1: Universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie
Grafiek 2: Percentage tijdelijk universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie
Grafiek 3: Ontwikkeling vast en tijdelijk universitair wetenschappelijk personeel
 

1. Universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie


Inhoudelijke toelichting grafiek 1

 • Het aantal promovendi is verdubbeld tussen 1998 en 2003. De toename van het aantal promovendi vlakt af na 2011, maar is vanaf 2016 weer zichtbaar.
 • Het aantal overig wetenschappelijk personeel laat vanaf 2004 een stijgende lijn zien. 
 • Het aantal hoogleraren is van 1997 tot 2005 vrij constant gebleven, maar vanaf 2006 is er een licht stijgende trend waar te nemen. 
 • Na een dalende trend in het aantal universitair hoofddocenten (UHD's) tussen 1998 en 2006, stijgt het aantal UHD's weer vanaf 2007.
 • De categorie Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP), niet in de grafiek opgenomen vanwege de omvang ervan, is in de periode 1998-2020 met ruim 22% gestegen van 16.846 naar 20.494 fte.
   

2. Percentage tijdelijk universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie

Inhoudelijke toelichting grafiek 2

 • In de periode 2005-2020 blijft het percentage tijdelijke contracten bij de UHD’s en promovendi redelijk constant. Bijna alle promovendi hebben een tijdelijk contract.
 • Onder universitair docenten (UD’s) steeg het aantal tijdelijke contracten tot aan 2015 waarna een licht dalende trend waarneembaar is tot 2018. In 2019 en 2020 is het aantal tijdelijke contracten onder UD's toegenomen.
 • Ook onder hoogleraren is het aandeel tijdelijke contracten afgenomen tot aan 2018.
 • In 2020 is, ten opzichte van 2019, een lichte stijging te zien in het aandeel tijdelijke contracten voor alle functiecategorieën met uitzondering van die van HGL en WP overig.

3. Ontwikkeling vast en tijdelijk wetenschappelijk personeel (2003-2019)

Inhoudelijke toelichting grafiek 3
Als we kijken naar het totaal wetenschappelijk personeel zien we dat het percentage tijdelijke contracten tot en met 2012 stijgt. Vervolgens blijft het aandeel tijdelijke contracten redelijk constant tot aan 2016 waarna het daalt tot aan 2018. In 2018 had 57% een tijdelijk contract tegenover 61% in 2016. In 2019 is het aandeel tijdelijke contracten opnieuw gestegen naar 59%. Ook in 2020 is deze stijging doorgezet. 61% had in 2020 een tijdelijk contract.

 

facts and figures

28.942 fte aan wetenschappelijk personeel (2020)

61% heeft een tijdelijk contract (2020)

83% van het overig wetenschappelijk personeel heeft een tijdelijk contract (2020)