calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Tijdelijk en vast aangestelde wetenschappers binnen universiteiten

datapublicatie
02 oktober 2023
universiteit contracten Wetenschap
In deze datapublicatie kijken we naar de ontwikkeling van tijdelijke en vaste contracten van universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie. Is er door de jaren heen een stijging te zien van de hoeveelheid wetenschappelijk universitair personeel per functiecategorie? Welk percentage universitair wetenschappelijk personeel per functiecategorie heeft een tijdelijk contact? En hoe heeft dit zich ontwikkeld in verhouding met vaste contracten?

In het kort

 • Alle functiecategorieën binnen universiteiten laten een stijging zien in aantal fte tussen 1998 en 2022. Het aantal promovendi (in fte) laat de grootste stijging zien.
 • 57% van het wetenschappelijk personeel aan de universiteiten heeft een tijdelijk contract in 2022.
 • Bijna alle promovendi hebben een tijdelijk contract.

Overzicht van de grafieken

Grafiek 1: Universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie
Grafiek 2: Percentage tijdelijk universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie
Grafiek 3: Ontwikkeling vast en tijdelijk universitair wetenschappelijk personeel
 

1. Universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie


Inhoudelijke toelichting grafiek 1

 • Het aantal promovendi is verdubbeld tussen 1998 en 2003. De toename van het aantal promovendi vlakt af na 2011, maar is vanaf 2016 weer zichtbaar.  
 • Het aantal hoogleraren is van 1997 tot 2005 vrij constant gebleven, maar vanaf 2006 is er een licht stijgende trend waar te nemen. 
 • Na een dalende trend in het aantal universitair hoofddocenten (UHD's) tussen 1998 en 2006, stijgt het aantal UHD's weer vanaf 2007.
 • De categorie Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP), niet in de grafiek opgenomen vanwege de omvang ervan, is in de periode 1998-2022 met 35% gestegen van 16.846 naar 22.669 fte.
   

2. Percentage tijdelijk universitair wetenschappelijk personeel naar functiecategorie

Inhoudelijke toelichting grafiek 2

 • In de periode 2005-2022 blijft het percentage tijdelijke contracten bij de promovendi redelijk constant. Bijna alle promovendi hebben een tijdelijk contract.
 • Onder universitair docenten (UD’s) steeg het aantal tijdelijke contracten tot aan 2014 waarna een licht dalende trend waarneembaar is tot 2018. In de periode 2018-2021 neemt het aandeel tijdelijke contracten bij UD's weer toe: 30,4% van de UD's heeft in 2021 een tijdelijk contract. In 2022 daalt dit flink: 20% heeft dan een tijdelijk contract.
 • Bij de hoogleraren is het aandeel tijdelijke contracten in de periode 2018-2021 ongeveer 4%. In 2022 daalt het aandeel vaste contracten tot 2,1%
 • Ook bij de UHD's zien we een daling in het aandeel tijdelijke contracten in 2022. In de periode 2005-2021 schommelt het aandeel tijdelijke contracten tussen 2,9 en 4,5% (gemiddeld 3,3%). In 2022 daalt dit naar 2,1%.
 • Ook onder overig wetenschappelijk personeel is een daling in het aandeel tijdelijke contracten te zien in 2022. Dit geldt vooral voor de docenten (Overig personeel onderwijs).

3. Ontwikkeling vast en tijdelijk wetenschappelijk personeel (2003-2022)

Inhoudelijke toelichting grafiek 3
Als we kijken naar het totaal wetenschappelijk personeel zien we dat het percentage tijdelijke contracten tot en met 2012 stijgt. Vervolgens blijft het aandeel tijdelijke contracten redelijk constant tot aan 2016 waarna het daalt tot aan 2018. In 2018 had 57% een tijdelijk contract tegenover 61% in 2016. Na 2018 is het aandeel tijdelijke contracten echter weer gestegen. Sinsd 2020 is dit weer 61%. In 2022 is een afname te zien in het aandeel tijdelijke contracten: 57% van het wetenschappelijk personeel heeft dan een tijdelijk contract.

 

facts and figures

31.776 fte aan wetenschappelijk personeel (2022)

57% heeft een tijdelijk contract (2022)

84% van het overig wetenschappelijk personeel heeft een tijdelijk contract (2022)