calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Tijdsbesteding en overwerk onder onderzoekers

datapublicatie
26 juli 2021
onderzoek tijdsbesteding
Hoe verdelen onderzoekers hun tijd over verschillende taken en hoeveel tijd werken onderzoekers gemiddeld over? In deze datapublicatie laten we zien hoe onderzoekers aan verschillende instellingen hun tijd verdelen.

In het kort

  • Onderzoekers besteden gemiddeld 44% van hun tijd aan onderzoek.
  • Onderzoekers werken in 2017 gemiddeld ruim een kwart van hun aanstelling over.
  • Bij organisaties met een duidelijke onderwijstaak wordt gemiddeld het meest overgewerkt.

Tijdsbesteding

Onderzoekers hebben naast onderzoek ook andere taken, zoals bijvoorbeeld onderwijs, management, kennisoverdracht en het begeleiden van andere onderzoekers. In onderstaande figuur zien we dat onderzoekers aan alle instellingen de meeste tijd besteden aan de taak onderzoek. Bij universiteiten en hogescholen speelt ook onderwijs een belangrijke rol. Onderzoekers aan universiteiten besteden gemiddeld 28% van hun tijd aan onderwijs en bij hogescholen is dit 18%. Hoewel kennisoverdracht één van de drie kerntaken is van universiteiten, besteden onderzoekers aan universiteiten slechts gemiddeld 4% van hun tijd aan deze taak. Onder hogescholen en publieke kennisorganisaties is dit iets meer; circa 8%.

Overwerk

Onderzoekers werken gemiddeld ruim een kwart van hun aanstelling over. Bij organisaties met een duidelijke onderwijstaak wordt gemiddeld het meest overgewerkt. Bij umc’s werkt 44% van de onderzoekers meer dan een derde van hun aanstelling over, wat bij een voltijd aanstelling neerkomt op twaalf extra uren per week.

Over het algemeen geldt: hoe hoger de functie, hoe meer er wordt overgewerkt. Aan universiteiten werken hoogleraren gemiddeld ruim 45% over en promovendi 19%. UHD’s en UD’s werken circa 29% van hun aanstelling over. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn klein. Mannen werken gemiddeld iets meer over dan vrouwen: 30% overwerk versus 24%.

Het aantal uren overwerkt is hoog vergeleken met de landelijke gemiddelden voor hoger opgeleiden. Van de hoger opgeleiden werkt 33% regelmatig over en 44% soms. Gemiddeld werken hoger opgeleiden 3,6 uur per week over bij een gemiddelde aanstelling van 4,3 dagen per week (TNO en CBS, 2019). Dit komt neer op ongeveer 10% van de aanstelling.