calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wetenschappelijk en ondersteunend personeel per universiteit en vakgebied

datapublicatie
29 maart 2022
universiteit wetenschappelijk personeel personeel
Het personeel binnen universiteiten is onder te verdelen in wetenschappelijk personeel (WP) en Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP). Hoe verhouden deze twee groepen zich in grootte van elkaar binnen de verschillende Nederlandse universiteiten? In deze datapublicatie presenteren we de cijfers per universiteit en wetenschapsgebied.

In het kort

  • Gemiddeld is het aandeel wetenschappelijk personeel binnen universiteiten 59%.
  • De TU Eindhoven (TU/e) heeft het grootste aandeel wetenschappelijk personeel (WP) ten opzichte van het totale personeel, in vergelijking met de andere universiteiten.
  • Het meeste wetenschappelijke personeel aan universiteiten is werkzaam binnen het wetenschapsgebied Techniek.

Overzicht van de grafieken

Grafiek 1: Universitair personeel per universiteit, naar personeelscategorie
Grafiek 2: Percentage universitair wetenschappelijk personeel per universiteit
Grafiek 3: Universitair personeel per wetenschapsgebied, naar personeelscategorie
Grafiek 4: Percentage universiteit wetenschappelijk personeel per wetenschapsgebied

 

1. Universitair personeel per universiteit, naar personeelscategorie

2. Percentage universitair wetenschappelijk personeel per universiteit

Inhoudelijke toelichting grafiek 1 en grafiek 2
De Nederlandse universiteiten kennen samen 28.944 fte aan wetenschappelijk personeel (WP). Het gemiddelde aandeel WP binnen universiteiten is 59%. Het aandeel WP varieert van 50% bij de Universiteit Maastricht tot 65% bij de TU Eindhoven (TU/e). De TU/e heeft met 3.680 fte in vergelijking met de andere universiteiten het grootste aandeel WP ten opzichte van het totale personeel. Bij alle universiteiten is het aandeel universitair wetenschappelijk personeel sinds 1990 toegenomen.
 

3. Universitair personeel per wetenschapsgebied, naar personeelscategorie

4. Percentage universitair wetenschappelijk personeel per wetenschapsgebied

Inhoudelijke toelichting grafiek 3 en grafiek 4
Het grootste deel van het WP is werkzaam in het wetenschapsgebied Techniek, gevolgd door de wetenschapsgebieden Natuur en Gedrag & Maatschappij. Het gebied Techniek kent in 2020 ook het grootste aandeel WP ten opzichte van het totale personeel. Binnen de gebieden Techniek, Landbouw en Natuur heeft tussen 1990 en 2020 een flinke groei plaatsgevonden van het aandeel WP. Het wetenschapsgebied Taal & Cultuur laat een lichte daling in het aandeel WP zien tussen 1990 en 2020.