calendar tag arrow download print
datapublicatie
03 december 2019

Wetenschappelijk en ondersteunend personeel per universiteit en vakgebied

De indicator laat de omvang zien van het universitaire personeel per universiteit en per hoofdgebied, onderscheiden naar twee hoofdcategorieën: wetenschappelijk personeel (WP) en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). Daarnaast het aandeel WP op het totaal.


Inhoudelijke toelichting
De TU Eindhoven (TU/e) heeft het grootste aandeel wetenschappelijk personeel (WP) ten opzichte van het totale personeel, in vergelijking met de andere universiteiten. Het aandeel WP varieert van 50% bij de Universiteit Maastricht tot 65% bij de TU/e. Gemiddeld is het aandeel WP 58%. Bij alle universiteiten is het aandeel universitair wetenschappelijk personeel sinds 1990 toegenomen. De TU Eindhoven (TU/e) behoort niet tot de grootste universiteiten, maar heeft een groot aandeel WP. Dit aandeel is tussen 1998 en 2018 ook flink gestegen. Wageningen University (WU) en TU Delft (TUD) hebben een soortgelijke groei van het aandeel WP doorgemaakt.

Het grootste deel van het WP, is werkzaam in het hoofdgebied Techniek, gevolgd door de hoofdgebieden Gedrag & Maatschappij en Natuur. Het hoofdgebied Techniek kent in 2018 ook het grootste aandeel WP ten opzichte van het totale personeel. Binnen de hoofdgebieden Techniek, Landbouw en Natuur heeft tussen 1990 en 2018 stevige groei plaatsgevonden van het aandeel WP. De gebieden Taal & Cultuur en Economie laten een lichte daling in het aandeel WP zien tussen 1990 en 2018. 

Het ondersteunend en beheer personeel (OBP) kent een grote categorie 'niet in te delen' en kan niet direct gerelateerd worden aan een hoofdgebied. Subcategorieën binnen OBP zoals studentgerichte ondersteuning, voorlichting en communicatie, personeel en organisatie, en ICT kennen een sterke groei tussen 2005 en 2016. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.