calendar tag arrow download print
datapublicatie
06 januari 2018

Het aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland en EU-landen

De indicator laat nationaal en internationaal het aandeel vrouwelijke hoogleraren zien. Voor Nederland uitgesplitst naar a) universiteit en hoofdgebied en b) universitair medisch centrum.


Inhoudelijke toelichting
Het aandeel vrouwelijke hoogleraren is in de loop der jaren langzaam gestegen en bedraagt in 2017 gemiddeld voor alle universiteiten in Nederland 20,8%. De algemene, brede universiteiten hebben een hoger aandeel. Naast de technische universiteiten en Wageningen Universiteit (WU), hebben ook de Erasmus Universiteit (EUR) en Tilburg University (TiU) een relatief klein aandeel vrouwelijke hoogleraren (beneden gemiddeld).

Behalve Taal & Cultuur en Gedrag en Maatschappij is sinds 2016 voor het eerst ook bij Recht meer dan een kwart van de hoogleraren vrouwelijk. Bij Techniek en Economie is het aandeel vrouwelijke hoogleraren het laagste van alle hoofgebieden met mersepcteivelijk 12% en 11%. De afgelopen 10 jaar is het aandeel vrouwelijke hoogleraren in alle hoofdgebieden toegenomen.

Inzicht in het aandeel vrouwelijke hoogleraren bij de universitair medische centra (umc's) is te vinden in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, die wordt gepubliceerd door de Landelijke Vereniging van Vrouwelijke hoogleraren (LNVH). Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bij de umc's was in 2018 23,6% (22,5% in 2017) en dus iets hoger dan bij de universiteiten. Dit aandeel varieert van 20,8% tot 28,9%. In vergelijking met 2017 is bij Maastricht UMC Utrecht het aandeel vrouwelijke hoogleraren het meest gestegen met 3,3%. 

Vergeleken met de EU-landen heeft Nederland een relatief laag aandeel vrouwelijke hoogleraren (op basis van cijfers voor 2013). In de figuur heeft alleen België een lager aandeel. Maar ook Litouwen, Tsjechië, Luxemburg en Cyprus (landen die niet in de figuur zijn opgenomen) kennen een lager aandeel dan Nederland.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meer cijfers over universitair personeel en langere tijdreeksen over aantallen hoogleraren per universiteit en hoofdgebied.