calendar tag arrow download print
datapublicatie
13 januari 2020

Het aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland en EU-landen

De indicator laat nationaal en internationaal het aandeel vrouwelijke hoogleraren zien. Voor Nederland uitgesplitst naar universiteit, hoofdgebied en universitair medisch centrum.


Inhoudelijke toelichting
De algemene, brede universiteiten hebben een hoger aandeel vrouwelijke hoogleraren. Naast de technische universiteiten en Wageningen Universiteit (WU), hebben ook de Erasmus Universiteit (EUR) en Tilburg University (TiU) een relatief klein aandeel vrouwelijke hoogleraren (beneden gemiddeld).

De afgelopen 10 jaar is het aandeel vrouwelijke hoogleraren in alle hoofdgebieden toegenomen. In 2018 bedroeg het gemiddelde aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland 23,1%. Behalve binnen de hoofdgebieden Taal & Cultuur en Gedrag & Maatschappij is sinds 2016 voor het eerst ook bij het hoofdgebied Recht meer dan een kwart van de hoogleraren vrouwelijk. Bij de hoofdgebieden Techniek en Economie is het aandeel vrouwelijke hoogleraren in 2018 het laagst van alle hoofgebieden met respectievelijk 15% en 12,1%. 

Inzicht in het aandeel vrouwelijke hoogleraren bij de universitair medische centra (umc's) is te vinden in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, die wordt gepubliceerd door de Landelijke Vereniging van Vrouwelijke hoogleraren (LNVH). Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bij de umc's was in 2019 24,9% (23,6% in 2018) en dus iets hoger dan bij de universiteiten. Dit aandeel varieert van 20,7% tot 29,7%. In vergelijking met 2018 is bij het UMCG het aandeel vrouwelijke hoogleraren het meest gestegen met 3,7 procentpunt. 

Vergeleken met de EU-landen heeft Nederland een relatief laag aandeel vrouwelijke hoogleraren (op basis van cijfers voor 2016). In de figuur heeft alleen België een lager aandeel. Maar ook Tsjechië, Luxemburg, Cyprus en Israël (landen die niet in de figuur zijn opgenomen) kennen een lager aandeel dan Nederland.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.