calendar tag arrow download print
datapublicatie
18 december 2020

Het aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland en EU-landen

universiteit Vrouwen Hoogleraar
Welk percentage van de Nederlandse hoogleraren is vrouw? En hoe verhouden de Nederlandse cijfers zich ten opzichte van andere landen in de Europese Unie? In deze datapublicatie delen we de cijfers van verschillende Nederlandse universiteiten, universitair medische centra (umc’s) en vakgebieden. We laten we zien dat het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland lager is dan in de meeste Europese landen.

In het kort

  • Het aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland is over de jaren toegenomen.
  • De technische universiteiten in Nederland hebben het kleinste aandeel vrouwelijke hoogleraren.
  • Vergeleken met andere EU-landen is een relatief laag aandeel van de Nederlandse hoogleraren vrouw.

Hoe ziet het aandeel vrouwelijke hoogleraren eruit binnen Nederlandse universiteiten?

Extra toelichting WOPI

Inhoudelijke toelichting
Wanneer we de personeelssamenstelling van hoogleraren aan universiteiten in ogenschouw nemen, is te zien dat het aandeel vrouwelijke hoogleraren hoger is bij algemene, brede universiteiten. Bij technische (TU Eindhoven en TU Delft) universiteiten is dit het minst.
 

Binnen welke universitaire wetenschapsgebieden werken de meeste vrouwelijke hoogleraren?

Inhoudelijke toelichting
In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwelijke hoogleraren binnen alle wetenschapsgebieden toegenomen. Naast de gebieden Taal & Cultuur en Gedrag & Maatschappij, is sinds 2016 ook binnen het hoofdgebied Recht meer dan een kwart van de hoogleraren vrouw. Bij de gebieden Economie en Natuur is het aandeel vrouwelijke hoogleraren in 2019 het laagst van alle wetenschapsgebieden met respectievelijk 14% en 16,8%. 
 

Hoe ziet het aandeel vrouwelijke hoogleraren eruit binnen universitair medische centra?

Inhoudelijke toelichting
Inzicht in het aandeel vrouwelijke hoogleraren binnen umc’s is te vinden in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, die wordt gepubliceerd door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke hoogleraren (LNVH). Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bij de umc's was 26,2% in 2020 en dus iets hoger dan bij de universiteiten. Dit aandeel varieert van 22,2% tot 30,5%. In vergelijking met 2019 is bij het Erasmus Medisch Centrum het aandeel vrouwelijke hoogleraren het meest gestegen met 3,7 procentpunt. 

 

Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van andere Europese landen?

Inhoudelijke toelichting
Vergeleken met de EU-landen heeft Nederland een relatief laag aandeel vrouwelijke hoogleraren (op basis van cijfers van 2016). In de grafiek heeft alleen België een lager aandeel. Maar ook Tsjechië, Luxemburg en Cyprus (landen die niet in de grafiek zijn opgenomen) kennen een lager aandeel dan Nederland (She Figures 2018).
 

Definities en afkortingen