calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Universitaire functies naar geslacht en leeftijd

datapublicatie
26 september 2023
Academische loopbanen universiteit Vrouwen
Welke verdeling (in fte) bestaat er tussen mannen en vrouwen die een wetenschappelijke functie bekleden aan de universiteit? In deze datapublicatie kijken we naar de verdeling binnen verschillende leeftijdsgroepen en naar de jaarlijkse ontwikkeling van het aandeel mannen en vrouwen per functie.

In het kort

  • In alle wetenschappelijke functies, behalve de docenten, is het aandeel vrouwen (in fte) kleiner dan mannen.
  • Het aandeel vrouwen wordt kleiner wanneer het functieniveau toeneemt.
  • De groeiende werkgelegenheid aan universiteiten wordt in toenemende mate door vrouwen ingevuld.

Het academisch carrièrehuis naar functie, leeftijd en geslacht, 2022 (in fte)

Academisch carrierehuis 2022 eng
Bron: Universiteiten van Nederland (UNL)/ Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie (WOPI)


Ontwikkeling van het academisch carrièrehuis naar functie en geslacht (in fte)

academisch carrierehuis 98-22
Bron: UNL/ WOPI
Notities: Data over de categorieën OWPOW, OWPOZ en OVWP worden pas sinds 2005 bijgehouden. Voor beide grafieken geldt dat de cijfers exclusief het gebied Gezondheid binnen de HOOP-classificatie zijn. In de loop van de jaren is het personeel van de medische faculteiten binnen bijna alle academische ziekenhuizen overgegaan van de universiteit als werkgever naar het academische ziekenhuis ofwel het universitair medisch centrum (umc). Het gebied Gezondheid (volgens de HOOP-classificatie) laat om die reden een inconsistent beeld zien van universitair personeel.

Inhoudelijke toelichting
Anno 2022 zien we dat, behalve bij de groep docenten, in alle wetenschappelijke functies het aandeel vrouwen (in fte) nog altijd kleiner is dan het aandeel mannen. Met elke stap op de carrièreladder loopt het verschil tussen mannen en vrouwen meer uiteen; hoe hoger de functie, hoe kleiner het aandeel vrouwen. Zoals de eerste grafiek laat zien, neemt het aandeel mannen ook toe naarmate de leeftijd hoger wordt. Dit komt doordat hogere functies later in de carrière worden verkregen. Het merendeel van de promovendi (fte) zit in de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar. Hiervan is 56% man. Het merendeel van de hoogleraren (fte) is tussen 55 en 59 jaar oud; hier is het aandeel mannen 77%. 

Het aantal fte dat door vrouwen in de wetenschap wordt ingevuld is in de afgelopen jaren wel harder gestegen dan het aantal fte dat door mannen wordt ingevuld. Na een periode van groei tussen 1998 en 2003, is in de periode 2004-2008 bij mannen een kleine knik te zien. Daarna stijgt het aantal fte onder mannen gestaag, tot 18.134 fte in 2022. Het aantal fte dat door vrouwen wordt ingevuld laat een andere ontwikkeling zien. Dit is gestegen van 3.637 fte in 1998 naar 13.643 fte in 2022 (+275%).

De groeiende werkgelegenheid aan universiteiten wordt dus in toenemende mate door vrouwen ingevuld. Het aandeel vrouwen met een wetenschappelijke functie aan de universiteit is daarmee toegenomen van 22% in 1998 tot 43% in 2022.