calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Zeven overwegingen voor de discussie over een coronapaspoort

bericht aan het parlement
28 maart 2021

Foto: Rob Engelaar/ANP

Image
paspoorten, inentingsboeken en een app die dienst doet als een coronapaspoort
Sinds maart 2020 zijn in Nederland beperkingen van kracht om de volksgezondheid te beschermen tegen het coronavirus. De behoefte om de samenleving weer te openen, is groot. In verband hiermee heeft de regering een coronapaspoort aangekondigd, waarmee mensen via bewijs van een negatieve test of vaccinatie toegang krijgen tot niet-essentiële diensten, zoals een festival of een museum. Dat brengt een verandering teweeg in het huidige beleid: van verantwoord gedrag en thuisblijven bij klachten, naar een toekomstige situatie waarin bepaalde vrijheden afhangen van een formeel bewijs. Diverse grond- en mensenrechten botsen hierbij. Dat vraagt om democratisch debat en zorgvuldig handelen. Het blijft van belang het paspoort in samenhang te bezien met de publieke gezondheidsinfrastructuur en het totale pakket aan maatregelen. In dit Bericht aan het parlement geven we de Tweede Kamer zeven overwegingen mee ter voorbereiding op de parlementaire discussies over het paspoort.
Lees het volledige Bericht aan het parlement