calendar tag arrow download print
Image
Ministeries en Binnenhof vanaf Lange Vijverberg
Democratische informatiesamenleving

Vertrouwde kennis voor beleid en politieke besluitvorming

De veranderende rol van de overheid, de decentralisatie van taken, de wens om burgers te betrekken bij het bestuur en de grote hoeveelheid digitale gegevens, roepen vragen op over kennismanagement: hoe kan kennis voor beleid leiden tot vertrouwde en geïnformeerde politieke besluitvorming? Wat is nodig voor vertrouwde kennis in debatten over thema’s waarbij risico’s op de lange termijn, voor toekomstige generaties, onzeker zijn? En wat is er nodig voor zorgvuldige besluitvorming over kwesties waarin wetenschap betwist wordt?

Hoe te zorgen dat normatieve vragen en belangen op een transparante manier in het bestuurlijk proces worden gewogen? In hoeverre is beleidsontwikkeling ‘technocratisch’? In debatten over weerbarstige thema’s, waarin waarden en wetenschap worden betwist, treedt soms juridisering op. In plaats van erkenning van onzekerheid, verbreding van de dialoog en inclusie van belanghebbenden. We organiseren onderzoek en dialoog met betrekking tot procedurele rechtvaardigheid rond de besluitvorming over radioactief afval. Ook werken we met Europese partners aan de uitwerking van het begrip ‘voorzorg’ in het RECIPES project. Via het programma T-TRIPP werken we met beleidsmakers en onderzoekers aan de veiligheid van moderne biotechnologie. We organiseren de komende jaren een Future Panel rond de ontwikkeling van de synthetische cel en de betekenis van deze technologie voor ons denken over ‘leven’ maken in de toekomst. Het Rathenau Instituut heeft een aantal dialoogmethoden ontwikkeld om inzicht te krijgen in de mechanismen voor besluitvorming rondom betwiste wetenschap.

Lees meer +

Uitgelichte rapporten

Image
Bijeenkomst van ambtenaren op een ministerie
Rapport 25 maart 2020 Kennis, kunde, beleidskeuzes ministerie beleid kennisgedreven democratie
Image
Rapport 02 oktober 2018 Met gepaste afstand Rijkskennisinstellingen Publieke kennisorganisaties onafhankelijkheid Integriteit
Meer laden