calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Inkomsten TNO naar financieringsbron

datapublicatie
01 oktober 2020
inkomsten tno financiering
In deze datapublicatie laten we de omvang en de ontwikkeling zien van de inkomsten van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) naar financieringsbron.

In het kort

  • TNO heeft 550 miljoen euro aan inkomsten in 2019.
  • De Rijksoverheid is de grootste financier met 40% aan directe opdrachten.
  • Andere grote inkomstenbronnen zijn private partijen en bedrijven (29%) en het buitenland (17%).

Rijksoverheid is grootste financier

Tussen 2004 en 2008 groeien de inkomsten van TNO met name door opdrachten. Tussen 2009 en 2012 schommelen de inkomsten licht. Na 2012 dalen bijna alle financieringsbronnen, behalve 'Opdrachten privaat buitenland'. In 2016 lijkt de daling gestopt. Daarna wordt vergelijken lastig (zie hieronder bij 'Trendbreuk vanwege verkoop en fusie'). Al blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut naar de financiering van publieke kennisorganisaties dat de inkomsten van de TO2-instellingen, waaronder TNO valt, sinds 2018 weer stijgen.

Duidelijk is dat de Rijksoverheid de grootste financieringsbron is voor TNO. In de periode tussen 2004 en 2016 komt ongeveer 30% van de inkomsten direct van het Rijk. Daarna stijgt het naar 40% in 2019, maar deze stijging is te wijten aan de veranderingen bij TNO (zie hieronder bij 'Trendbreuk vanwege verkoop en fusie'). Andere grote inkomstenbronnen in 2019 zijn private partijen (29%) en het buitenland (17%). Onder buitenland vallen bijvoorbeeld opdrachten van internationale bedrijven en subsidies uit Europese Kaderprogramma's.