calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Inkomsten Wageningen Research instituten naar financieringsbron

datapublicatie
02 oktober 2020
wageningen research financiering inkomsten
In deze datapublicatie laten we de omvang en ontwikkeling van de financieringsbronnen van de instituten van Wageningen Research (voorheen DLO) zien.

In het kort

  • In 2019 ontvingen de instituten van Wageningen Research 344 miljoen euro.
  • De laatste tien jaar komt tussen de 40% en 45% van de inkomsten direct van de overheid.
  • De instituten halen ongeveer evenveel geld op met contractonderzoek voor bedrijven (62 miljoen) en voor de overheid (58 miljoen).

Nieuwe stijging na lange daling

Tussen 2006 en 2010 stijgen de totale inkomsten van de 'Wageningse instituten' van 316 miljoen euro naar 358 miljoen. Daarna volgt een lange daling tot 300 miljoen in 2017. Pas in 2018 (323 miljoen) en 2019 (344 miljoen) stijgen de inkomsten weer.
 

Rijksoverheid is belangrijkste financier

De financiering vanuit de Rijksoverheid bedraagt vanaf 2008 minder dan de helft van de inkomsten. De financiering van de Rijksoverheid liep vanaf het hoogtepunt in 2007 (171 miljoen euro) steeds verder terug tot het dieptepunt in 2017 (114 miljoen euro). De daling was niet alleen absoluut, maar ook relatief (van 50% van het totaal in 2007 naar 38% van het totaal in 2017).

In 2018 was er voor het eerst in tien jaar weer sprake van een stijging van de financiering vanuit de Rijksoverheid: van 114 miljoen naar 136 miljoen (een stijging van 20%). In 2019 stijgt de Rijksfinanciering nog eens 14% naar 157 miljoen euro. Het aandeel van de Rijksfinanciering in het totaal is dan ruim 45%.


Contracten met bedrijven en overheid in evenwicht

Wageningen Research haalt ongeveer even veel geld uit contractonderzoek voor de overheid (58 miljoen euro in 2019), als uit contractonderzoek voor bedrijven (62 miljoen euro in 2019). Het aandeel van contractonderzoek voor Europese partijen ligt al sinds 2015 rond de 20 miljoen euro.