calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Inkomsten Wageningen Research instituten naar financieringsbron

datapublicatie
08 juni 2023
wageningen research financiering inkomsten
In deze datapublicatie laten we de omvang en ontwikkeling van de financieringsbronnen van de instituten van Wageningen Research (voorheen DLO) zien.

In het kort

  • In 2021 ontvingen de instituten van Wageningen Research 372 miljoen euro.
  • De laatste tien jaar komt ongeveer tussen de 40% en 50% van de inkomsten direct van de overheid.
  • De instituten halen iets meer geld op met contractonderzoek voor bedrijven (65 miljoen) dan voor de overheid (57 miljoen).

Nieuwe stijging na lange daling

Tussen 2006 en 2010 stijgen de totale inkomsten van de 'Wageningse instituten' van 316 miljoen euro naar 358 miljoen. Daarna volgt een lange daling tot 300 miljoen in 2017. Sinds 2018 stijgen de totale inkomsten sturctureel. In 2021 warende totale inkomsten 372 miljoen.
 

Rijksoverheid is belangrijkste financier

De financiering vanuit de Rijksoverheid bedraagt vanaf 2008 minder dan de helft van de inkomsten. De financiering van de Rijksoverheid liep vanaf het hoogtepunt in 2007 (171 miljoen euro) steeds verder terug tot het dieptepunt in 2017 (114 miljoen euro). De daling was niet alleen absoluut, maar ook relatief (van 50% van het totaal in 2007 naar 38% van het totaal in 2017).

In 2018 was er voor het eerst in tien jaar weer sprake van een stijging van de financiering vanuit de Rijksoverheid: van 114 miljoen naar 136 miljoen (een stijging van 20%). In 2019 stijgt de Rijksfinanciering nog eens 14% naar 157 miljoen euro. Het aandeel van de Rijksfinanciering in het totaal is dan ruim 45%. Ook in 2020 (168 miljoen) en 2021 (182 miljoen) is de Rijksfinanciering weer gestegen. In 2020 was dit aandeel 47% en in 2021 49% van de totale inkomsten. 


Contracten met bedrijven en overheid in evenwicht

Wageningen Research haalt iets meer geld uit contractonderzoek voor bedrijven (65 miljoen) dan uit contractonderzoek voor de overheid (57 miljoen). Het aandeel van contractonderzoek voor Europese partijen ligt al sinds 2015 rond de 20 miljoen euro.