calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

R&D-uitgaven Nederland naar financieringsbron (totaal)

datapublicatie
10 oktober 2023
R&D geld financiering
In deze datapublicatie laten we de ontwikkeling zien van de R&D-uitgaven in Nederland naar de verschillende financieringsbronnen, zowel in miljoenen euro als % van het BBP.

In het kort

  • Het bedrijfsleven is de grootste financier van R&D.
  • Zij financieren 57% van de in Nederland uitgevoerde R&D.
  • 10% van de R&D uitgevoerd in Nederland wordt gefinancierd door buitenlandse partijen.

 R&D-uitgaven naar financieringsbron


R&D-uitgaven naar financieringsbron in percentage van het totaal en BBP

Inhoudelijke toelichting
Hoewel de financiering vanuit alle bronnen een duidelijke toename laat zien vanaf 1990, is de toename van de financiering door bedrijven sterker dan bij de overheid.

Bedrijven financieren ongeveer de helft van de in Nederland uitgevoerde R&D. Het aandeel van de overheid daalt van bijna de helft in 1990 tot ongeveer een derde vanaf 2011. Het aandeel van het buitenland neemt toe in de jaren negentig, en schommelt vanaf 1997 tussen 10 en 13 procent.