calendar tag arrow download
datapublicatie
30 januari 2018

Overheidssteun voor R&D, in % van het BBP (internationaal)

De indicator laat voor een aantal landen het relatieve aandeel zien van de (directe en indirecte) overheidssteun voor R&D in de economie.


Inhoudelijke toelichting
Als we alleen kijken naar de directe overheidssteun voor R&D (de bovenste figuur), dan zien we dat Nederland zich op de 9e positie bevindt van de referentielanden. Overheden in acht landen (waaronder de meeste Scandinavische landen en landen als Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk) geven meer uit aan directe steun dan Nederland. Wel heeft Nederland in 2016 een positie net boven die van het EU-28 gemiddelde (0,70% tegenover 0,64%) en het EU-19 gemiddelde (0,68%). Uit het achterliggende bestand blijkt dat in de periode 2000-2010 het BBP-% bij veel landen toeneemt, terwijl in de periode 2010-2016 dat bij veel landen weer afneemt. Dit is ook te zien aan het gemiddelde van de EU-28 dat stijgt tussen 2000 en 2010 van 0,69% tot 0,75% en vervolgens daalt tot 0,64% in 2016. Voor Nederland zijn deze percentages resp. 0,76, 0,77 en 0,70.

De middelste figuur laat zien dat Nederland meer aan indirecte (fiscale) overheidssteun doet dan de meeste andere landen. Vier van de referentielanden geven in 2015 minder uit aan fiscale steun dan Nederland. Er bestaan grote verschillen tussen de landen in de omvang van het fiscale instrumentarium. In 2015 liep de fiscale steun als percentage van het BBP uiteen van geen fiscale steun voor landen als Duitsland, Zwitserland en Zweden tot 0,29 procent van het BBP voor Ierland. Het percentage voor Nederland was 0,15. Als we beide vormen van steun samen nemen dan zien we dat er negen landen zijn waar de overheidssteun hoger is dan in Nederland; in 2014 waren dat er nog zeven.

De onderste figuur zoomt in op de overheidssteun van R&D van bedrijven, die bestaat uit directe financiële steun en indirecte fiscale steun. De figuur laat zien dat:

  • er een grote variatie is in de omvang van de overheidssteun voor bedrijven, met Nederland in de middenmoot;
  • ook het aandeel fiscale steun steun varieert, waarbij het aandeel in Nederland met 88% het hoogste is van alle landen in de figuur.

Meer informatie over fiscale instrumenten in internationaal perspectief is te vinden op het Innovation Policy Platform van de OESO: www.innovationpolicyplatform.org/document/rd-tax-incentives-rationale-design-evaluation.

Definities
R&D
BBP

Meer cijfers
Download het excelbestand voor cijfers over de directe overheidssteun voor R&D vanaf 2000