calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Loopbaanontwikkeling gehonoreerde onderzoekers in het NWO-Talentprogramma

datapublicatie
15 december 2023
Academische loopbanen Wetenschap
Het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls) heeft als doel te zorgen voor de instroom van wetenschappelijk talent in het wetenschappelijk systeem. In onderstaande grafiek is te zien hoe de functies van laureaten van het NWO-Talentprogramma veranderd is tussen 2002 en 2022.

In het kort

  • Het blijkt dat veel van de onderzoekers met een beurs doorstromen naar een hogere wetenschappelijke functie.
  • Onder de laureaten neemt met name het aandeel postdocs en universitair docenten flink af.
  • Het NWO-Talentprogramma heeft een positief effect heeft op de wetenschappelijke loopbaan van onderzoekers, in de vorm van een vaste aanstelling, een vooruitgang in functie, het uitvoeren van baanbrekend onderzoek en het binnenhalen van nieuwe subsidies.

Inhoudelijke toelichting
Het NWO-Talentprogramma maakt het voor wetenschappers mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls. Bovendien wordt de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen bevorderd. NWO beoordeelt en honoreert hiervoor de onderzoeksvoorstellen van onderzoekers. Met name de Veni-beurs is gericht op net gepromoveerde onderzoekers, die een loopbaan ambiëren in de wetenschap. NWO-gegevens laten zien hoe de carrière van gehonoreerde onderzoekers zich ontwikkelt na het ontvangen van hun Veni-, Vidi- of Vici-beurs. Daaruit blijkt dat veel van de gehonoreerde onderzoekers doorstromen naar een hogere wetenschappelijke functie. Zo daalt het aandeel postdocs onder Veni-laureaten bijvoorbeeld met 35%, terwijl het aandeel UD’s met 21% stijgt. Onder de Veni-laureaten neemt met name het aandeel postdocs flink af. Bij Vidi en Vici neemt naast het aandeel postdocs ook het aandeel universitair docenten flink af. 

Een in 2007 gehouden evaluatie onder indieners van het programma wees ook uit dat het NWO-Talentprogramma een positief effect heeft op de wetenschappelijke loopbaan van onderzoekers, in de vorm van een vaste aanstelling, een vooruitgang in functie, het uitvoeren van baanbrekend onderzoek en het binnenhalen van nieuwe subsidies. Dit heeft in 2008 mede geleid tot een verhoging van het budget voor dit programma.