calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Loopbaanontwikkeling gehonoreerde onderzoekers in het NWO-Talentprogramma

datapublicatie
16 augustus 2021
Academische loopbanen Wetenschap
Het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls) heeft als doel te zorgen voor de instroom van wetenschappelijk talent in het wetenschappelijk systeem. In onderstaande grafiek is te zien hoe de functies van laureaten van het NWO-Talentprogramma veranderd is tussen 2002 en 2020.

In het kort

  • Het blijkt dat veel van de onderzoekers met een beurs doorstromen naar een hogere wetenschappelijke functie.
  • Onder de laureaten neemt met name het aandeel postdocs flink af.
  • Het NWO-Talentprogramma heeft een positief effect heeft op de wetenschappelijke loopbaan van onderzoekers, in de vorm van een vaste aanstelling, een vooruitgang in functie, het uitvoeren van baanbrekend onderzoek en het binnenhalen van nieuwe subsidies.

Inhoudelijke toelichting
Het doel van het het NWO-Talentprogramma is te zorgen voor de instroom van wetenschappelijk talent in het wetenschappelijk systeem. NWO beoordeelt en honoreert hiervoor de onderzoeksvoorstellen van onderzoekers. Met name de Veni-beurs is gericht op net gepromoveerde onderzoekers, die een loopbaan ambiëren in de wetenschap. NWO-gegevens laten zien hoe de carrière van gehonoreerde onderzoekers zich ontwikkelt na het ontvangen van hun Veni-, Vidi- of Vici-beurs. Daaruit blijkt dat veel van de gehonoreerde onderzoekers doorstromen naar een hogere wetenschappelijke functie. Zo daalt het aandeel postdocs onder Veni-laureaten bijvoorbeeld met 34%, terwijl het aandeel UD’s met 20% stijgt. Onder de laureaten neemt met name het aandeel postdocs flink af.

Een in 2007 gehouden evaluatie onder indieners van het programma wees ook uit dat het NWO-Talentprogramma een positief effect heeft op de wetenschappelijke loopbaan van onderzoekers, in de vorm van een vaste aanstelling, een vooruitgang in functie, het uitvoeren van baanbrekend onderzoek en het binnenhalen van nieuwe subsidies. Dit heeft in 2008 mede geleid tot een verhoging van het budget voor dit programma.