calendar tag arrow download print
Image
Thema

Democratische informatiesamenleving

Foto: ANP
Het vertrouwen in de wetenschap, media en democratie is in Nederland relatief hoog vergeleken met andere landen. De sterke mate van digitalisering van onze samenleving brengt kansen met zich mee om dit vertrouwen te bestendigen. Tegelijkertijd kan gerichte desinformatie polarisatie aanwakkeren. Welke verantwoordelijkheden en mogelijkheden hebben verschillende groepen burgers, overheid, wetenschap en bedrijven om de democratie in de informatiesamenleving te versterken?

Aan de ene kant bieden digitale media een bron van informatie en geven ze ruimte voor een breed palet aan opvattingen. Bijvoorbeeld in het publieke debat rondom de coronacrisis en klimaatverandering. Aan de andere kant krijgen juist extreme opvattingen dankzij de algoritmen gemakkelijker een groot gehoor. Het is belangrijk, dat kennisinstellingen werken aan een vertrouwde kennisbasis om beleid te verbeteren. En dat zij de kennis en het oordeelsvermogen van burgers en maatschappelijke organisaties benutten in beleidsvorming en onderzoek voor maatschappelijke opgaven.

Lees meer +
Meer laden
Sluiten