calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nieuw overzicht meetmethoden impact wetenschap

nieuws
05 februari 2019
Wetenschapsbeleid impact economie
De ontwikkeling van de wetenschap vraagt om steeds scherpere keuzes in de financiering van onderzoek in het belang van onze kennissamenleving. De mogelijkheden om de economische effecten van deze keuzes te meten, zijn nog beperkt. Maar het effect van investeringen in de wetenschap is via opleiding, contractonderzoek en verschillende vormen van onderzoeksamenwerking wel steeds beter te meten. In beleid kan daar meer gebruik van gemaakt worden.

Dat blijkt uit ons rapport Eieren voor het onderzoek, dat vandaag verschijnt. Het is uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer. Lees de samenvatting

Wetenschappelijke kennis als ‘grondstof’

Eén van de redenen waarom de overheid wetenschappelijk onderzoek financiert, is de verwachte positieve impact op economie en samenleving. Wetenschappelijke kennis is een belangrijke ‘grondstof’ voor de industrie, de dienstensector en overheden.

Het realiseren van economische en maatschappelijke impact van onderzoek is een belangrijke doelstelling. Maar tot nu toe is de impact van dergelijke investeringen lastig te voorspellen. In de huidige politieke discussie over de economische impact van de Nederlandse wetenschap domineert de vraag hoe groot de investeringen in wetenschap moeten zijn. Maar instrumenten ontbreken om de impact van dergelijke investeringen te meten.

Het loont om mensen via onderzoek op te leiden

We zetten bestaande methoden op een rij. In het rapport laten we zien dat er herkenbare routes zijn waarlangs impact wordt gerealiseerd. Zo blijkt uit arbeidsmarktstudies dat het loont mensen via onderzoek op te leiden. Ook blijkt dat onderzoekssamenwerking leidt tot meer economische impact. Deze aanpak levert een veelbelovende manier om nieuwe beleidsvoorstellen voor investeringen te beoordelen.

Meer lezen

Het rapport ‘Eieren voor het onderzoek – Prijs, waarde en impact van wetenschap’ is geschreven in het kader van de kennisversterking van de Tweede Kamer op verzoek van de voorbereidingsgroep. Het rapport dient als input voor de conferentie ‘De (economische) waarde van wetenschap’. Het rapport geeft een overzicht van verschillende methoden om (economische) impact van wetenschap te meten. En geeft de mogelijkheden aan om het (economische) effect van wetenschapsbeleidsmaatregelen in kaart te brengen.

Het onderzoek Eieren voor het onderzoek hebben we uitgevoerd in het kader van het thema Vitale kennisecosystemen. Lees ook: