calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Inkomsten Grote Technologische Instituten naar financieringsbron

datapublicatie
08 juni 2023
technologie GTI financiering
In deze datapublicatie tonen we de omvang en ontwikkeling van de inkomsten van de Grote Technologische Instituten (GTI's) naar financieringsbron. Figuur 1 telt de GTI's bij elkaar op. Figuur 2 laat meer detail zien voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en Deltares.

In het kort

  • De inkomsten van NLR, MARIN en Deltares schommelen rond de 250 miljoen euro.
  • Daarvan komt ongeveer 58 miljoen euro van de basisfinanciering van de overheid.
  • Vanaf 2018 telt ECN niet meer als GTI. Dat levert een trendbreuk in de totalen.

Inkomsten bleven lang gelijk, in 2018 stijging

Als we ECN uit de vergelijking laten vanwege een fusie en privatisering (zie ook hieronder bij 'Meer cijfers en over de cijfers'), dan halen de overgebleven drie GTI's van 2009 tot 2019 ongeveer 230 miljoen euro per jaar binnen. In 2018 stijgen de inkomsten.

Als we inzoomen op MARIN, NLR en Deltaris dan zien we dat ze het merendeel van hun inkomsten uit opdrachten halen. Voor MARIN is dat aandeel relatief het grootst. Ook Deltares haalt veel binnen via opdrachten, maar dat komt vooral door de vraaggestuurde financiering van de rijksoverheid. Verder stijgen de inkomsten uit opdrachten vanaf 2004 bijna elk jaar. Er is een kleine dip in 2013 en 2014.

De inkomsten vanuit de rijksoverheid stijgen tot en met 2009, maar dalen daarna voor alle GTI's fors. In 2017 bedragen de inkomsten vanuit het rijk 63,6 miljoen euro. Dat is slechts 2 miljoen euro boven het niveau van 2000. In 2018 stijgt de totale rijksbijdrage voor Deltares, NLR en MARIN met 9,4 miljoen euro. Deze stijging van 27 procent ten opzichte van het jaar ervoor komt door de extra investeringen in het toegepast onderzoek uit het regeerakkoord.