calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

R&D-uitgaven Nederland naar uitvoerende sector

datapublicatie
13 januari 2022
R&D onderzoek Innovatie Experimentele ontwikkeling
Research & Development (R&D) wordt uitgevoerd door bedrijven, onderzoeksinstellingen en binnen het hoger onderwijs. We laten zien hoeveel de verschillende sectoren uitgeven aan R&D, zowel in totaal als percentage van het bruto binnenlands product (bbp).

In het kort

  • De uitgaven voor R&D bedroegen 2,29% van het bbp in 2019.
  • De absolute omvang van de R&D-uitgaven laat een trend van groei zien, relatief gezien blijven de R&D-uitgaven als percentage van het bbp echter al jaren gelijk. ​
  • Bedrijven kennen een daling in 2009 vanwege de financiële crisis.

R&D-uitgaven naar uitvoerende sector

Inhoudelijke toelichting
De omvang van de R&D-uitgaven laat voor de gehele periode een trend van groei zien in alle sectoren. De stijging bij de onderzoeksinstellingen is relatief het kleinst. Bedrijven kennen een daling in 2009 vanwege de financiële crisis. De grote stijging tussen 2010 en 2011 en tussen 2012 en 2013 worden veroorzaakt door veranderingen in de dataverzameling.
 

R&D-uitgaven in economisch perspectief

Inhoudelijke toelichting
Het bbp is de maatstaf voor de economische ontwikkeling van Nederland. De omvang van de R&D-uitgaven als percentage van het bbp begon te dalen in 1990 (cijfers vanaf 1990 zijn te vinden in het achterliggende databestand) en nam verder af tot en met 2008. In 2011 steeg het percentage sterk, vooral vanwege de eerder genoemde aanpassingen in de dataverzameling. Ook de stijging in 2013 wordt verklaard door aanpassingen in de dataverzameling. Vanaf 2013 stabiliseert het bbp percentage min of meer. In 2020 is dit 2,29.