calendar tag arrow download print
datapublicatie
05 augustus 2020

Innovatieve prestaties Nederland, de provincies en de EU-28

Onderstaande indicator laat een vergelijking van Nederland met het EU-gemiddelde zien op een samenvattende indicator voor de innovatieve prestaties van landen. Ook wordt ingegaan op de innovatieve prestaties van de provincies.


Inhoudelijke toelichting
Op landenniveau behoort Nederland in 2019 tot de groep van innovatieleiders, tot 2015 behoorde Nederland tot de groep sterke innovatoren. Nederland scoort ruim boven het EU 2012 gemiddelde (39,1% in 2019), terwijl de afstand tussen Nederland en het EU-gemiddelde in de loop van de jaren ook groter is geworden (in 2012 was het verschil 28,7%).

Op provinciaal niveau kent Nederland in 2019 vier innovatieleiders (20% boven het EU-gemiddelde): Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Dit is een daling ten opzichte van 2017, toen waren nog zeven provincies innovatieleider. In 2019 behoren Zeeland en Friesland tot de gemiddelde innovatoren. In 2017 behoorden deze provincies nog tot de sterke innovatoren. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.