calendar tag arrow download print
datapublicatie
28 september 2020

Promoties internationaal vergeleken

In deze datapublicatie worden de Nederlandse promoties op twee manieren internationaal vergeleken. Ten eerste wordt het relatieve aantal promoties in de leeftijdsgroep 25-34 jaar, als aandeel van de bevolking in de leeftijdsgroep 25-34 jarigen getoond. Ten tweede wordt het aandeel promoties per wetenschapsgebied getoond voor verschillende landen.

Inhoudelijke toelichting

Het aantal promoties in de leeftijdsgroep 25-34 jarigen is het grootst in Zwitserland met 2,8 promoties per 1.000 personen in de leeftijdsgroep 25-34 jarigen in 2018. Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk volgen in de groep van 2 of meer promoties. In 2018 heeft Nederland 1,8 promoties in de leeftijdsgroep 25-34 jarigen per 1.000 personen in diezelfde leeftijdsgroep. In de bijlage zijn ook de aantallen promoties per 1000 personen te vinden, waarbij ook een onderscheid is gemaakt naar mannen en vrouwen.

Wat in de tweede grafiek opvalt is dat Nederland het grootste aandeel promoties heeft op het gebied van gezondheid en op het gebied van landbouw. Daarnaast heeft Nederland een relatief klein aandeel promoties in de natuur, techniek, geesteswetenschappen, ICT en onderwijs. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer cijfers
Cijfers over het (relatief) aantal promoties in de EU-landen voor enkele jaren en onderscheiden naar mannen en vrouwen.