calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Aandeel gediplomeerden bèta en techniek in het hoger onderwijs internationaal vergeleken

datapublicatie
22 november 2023
Onderwijs Promovendi promoveren
Hoeveel 20-29 jarigen studeerden af of promoveerden in Bèta en Techniek per 1.000 inwoners in deze leeftijdsgroep? In deze datapublicatie laten we voor een aantal landen het relatieve aantal afgestudeerden en gepromoveerden in bèta en techniek zien, als aandeel van 1.000 personen in de leeftijdsgroep 20-29 jarigen.

In het kort

  • Nederland heeft een relatief klein aantal afgestudeerden en gepromoveerden in bèta en techniek per 1.000 inwoners in de leeftijdsgroep 20-29 jaar (2021).
  • Ierland heeft in 2021 het grootste aantal afgestudeerden en gepromoveerden in deze leeftijdsgroep.
  • Het aandeel Nederlandse afgestudeerden en gepromoveerden in Bèta en Techniek per 1.000 inwoners in de leeftijdsgroep 20-29 jarigen is de afgelopen jaren gestegen.

Inhoudelijke toelichting
Het aantal afgestudeerden en gepromoveerden in bèta en techniek per 1.000 inwoners in de leeftijdsgroep 20-29 jarigen is, net als in 2020, het grootst in Ierland: 40 op de 1.000 studeert af of promoveert in bèta of techniek. Nederland is tussen 2020 en 2021 iets gestegen van 14 naar 15 op de 1.000, maar bevindt zich bijna onderaan de lijst van referentielanden. Alleen Luxemburg staat lager. Het totaal aantal is opgebouwd uit Short-cycle, Bachelor- en Master-afgestudeerden en gepromoveerden. Nederland staat ook laag op de lijst van referentielanden per diplomasoort, waarbij Short-cycle samengenomen wordt met Bachelor-afgestudeerden. Ook als we kijken naar alle 35 landen waar Eurostat gegevens over heeft, staat Nederland laag. Alleen Letland, Bulgarije, Hongarije, Slowakije, Turkije, Malta, Cyprus, Noord-Macedonië en Luxemburg staan onder Nederland (2021). 

Wanneer we kijken naar de aantallen verdeeld over mannen en vrouwen zien we dat Nederland ook hier in beide gevallen bijna onderaan de lijst van referentielanden staat. Het aandeel Nederlandse afgestudeerden en gepromoveerden in Bèta en Techniek per 1.000 inwoners in de leeftijdsgroep 20-29 jarigen stijgt door de jaren heen. In 2013 waren er 2,9 Master-afgestudeerden per 1.000 inwoners, in 2021 is dit aandeel gegroeid naar 5,7. Bij de Bachelor-afgestudeerden groeide het aandeel van 6,3 in 2013 naar 8,9 in 2021 (Eurostat).