calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Promoties internationaal vergeleken

datapublicatie
16 november 2023
promoveren Wetenschap Promovendi
Hoeveel promoties heeft Nederland in de leeftijdscategorie 25-34 jaar per 1.000 inwoners in dezelfde leeftijdsgroep? En in welk wetenschapsgebied zijn ze gepromoveerd? In deze datapublicatie worden de Nederlandse promoties op twee manieren internationaal vergeleken. Eerst wordt het relatieve aantal promoties in de leeftijdsgroep 25-34 jaar, als aandeel van de bevolking in de leeftijdsgroep 25-34 jarigen getoond. Daarna wordt het aandeel promoties per wetenschapsgebied getoond voor verschillende landen.

In het kort

  • Het aantal promoties van wetenschappers per 1.000 inwoners in de leeftijdscategorie 20-34 jaar is in deze vergelijking het hoogst in Zwitserland (2,9).
  • Nederland telde in 2021 in de leeftijdscategorie 25-34 jaar gemiddeld 1,9 promoties per 1.000 inwoners.
  • Een groot aandeel van deze promoties vonden plaats binnen de wetenschapsgebieden Gezondheid, Natuur en Techniek.

Hoeveel wetenschappers in de leeftijdsgroep 25-34 jaar promoveerden in 2021?

Inhoudelijke toelichting
Het aantal promoties in de leeftijdscategorie 25-34 jaar is het grootst in Zwitserland met gemiddeld 2,9 promoties per 1.000 personen in 2021. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk volgen in de groep van twee of meer promoties per 1.000 personen. Daarna komen Nederland en Denemarken met 1,9 promoties per 1000 personen. In de bijlage onder kopje ‘meer cijfers’ zijn ook de data te vinden waarin mannen en vrouwen zijn uitgesplitst.

 

In welk wetenschapsgebied zijn deze wetenschappers gepromoveerd?

Inhoudelijke toelichting
In de bovenstaande grafiek valt op dat Nederland in deze vergelijking met andere landen het grootste aandeel promoties heeft op het gebied van Gezondheid en op het gebied van Landbouw. Ook zien we dat Nederland een relatief klein aandeel promoties heeft in de wetenschapsgebieden Natuur, Techniek, Geesteswetenschappen, ICT en Onderwijs.