calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Citatie-impact van alle publicaties internationaal vergeleken (WoS)

datapublicatie
14 september 2020
Citatie-impactscore Publicaties Wetenschap
Wat is de citatie-impactscore van Nederland en welke positie neemt Nederland in op internationaal terrein? Hoe verhoudt deze citatie-impactscore zich ten opzichte van de productiviteit op wetenschappelijk gebied? In deze datapublicatie vergelijken we de Nederlandse relatieve citatie-impactscore van wetenschappelijke publicaties met die van andere landen.

In het kort

  • Nederland heeft tussen 2015-2018 een hoge gemiddelde citatie-impactscore.
  • In deze vergelijking scoren alleen Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk hoger.
  • Ook op het gebied van productiviteit scoort Nederland hoog op internationaal terrein.

Wat is de citatie-impact van alle publicaties en internationale co-publicaties per land?

Inhoudelijke toelichting
Nederland neemt internationaal een toppositie in als het gaat om de gemiddelde citatie-impactscore. Publicaties waarbij internationaal wordt samengewerkt, scoren qua citaties bij alle landen hoger dan de citatiescore van het totaal aantal publicaties van een land.
 

Hoe verhoudt de productiviteit op wetenschappelijk gebied ten opzichte van de citatie-impactscore?

Citatie-impact en productiviteit internationaal vergeleken (2015-2018)

Kwaliteit en productiviteit internationaal vergeleken
Bron: Clarivate Analytics/ WoS database, extractie door CWTS en analyse door Rathenau Instituut. En De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)/ Main Science and Technology Indicators (MSTI), bewerking Rathenau Instituut

Inhoudelijke toelichting
In bovenstaand figuur worden de veldgenormaliseerde citatie-impactscore en de productiviteit van de wetenschap van de referentielanden vergeleken. De Nederlandse wetenschap staat in beide opzichten aan de top.