calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Onderzoeksinzet universiteiten

datapublicatie
31 augustus 2021
universiteit onderzoek
Hoeveel tijd besteden universitair medewerkers aan onderzoek? Door middel van welke geldstromen wordt dit bekostigd? En hoe ziet deze verdeling per wetenschapsgebied eruit? In deze datapublicatie delen wij de cijfers afkomstig uit het Kengetallen Universitair Onderzoek (KUOZ) van Universiteiten van Nederland (UNL).

In het kort

  • We zien een regelmatige opwaartse trend bij de onderzoekscapaciteit van universiteiten in de periode 1997-2017.
  • De onderzoekscapaciteit is daarbij het grootst binnen het wetenschapsgebied Gezondheid.
  • Als we kijken naar de onderzoeksinzet per functie, dan zien we dat onderzoekers en promovendi de meeste tijd besteden aan onderzoek.

Hoe ziet de onderzoeksinzet van universiteiten per geldstroom eruit?

Inhoudelijke toelichting
De totale onderzoekscapaciteit van de universiteiten laat een regelmatige opwaartse trend zien over de periode 1997-2017, met een kleine dip in 2007. In de periode 1997-2014 vertoont de onderzoekscapaciteit van de eerste geldstroom als aandeel van de totale onderzoekscapaciteit een dalende trend, terwijl de aandelen van het tweede en derde geldstroom in deze periode beide toenemen. Vanaf 2014 lijkt het aandeel eerste geldstroom weer toe te nemen.

Hoe is dit verdeeld per wetenschapsgebied?

Inhoudelijke toelichting
De totale onderzoekscapaciteit van het wetenschapsgebied Gezondheid is met afstand het grootst, dit betreft 30% van de totale universitaire onderzoekscapaciteit. Daarna volgen Techniek (19%), Natuur (18%) en Gedrag & Maatschappij (12%). De overige gebieden zijn samen goed voor zo'n 20% van het totaal.

Als we kijken naar het aandeel van de verschillende geldstromen, dan zien we dat bij de gebieden Rechten en Economie de onderzoekscapaciteit in de eerste geldstroom een groot aandeel heeft met respectievelijk 73% en 62%. Gebied Natuur heeft in vergelijking met andere gebieden een groot aandeel tweede geldstroom onderzoekscapaciteit (34%). De derde geldstroom heeft het grootste aandeel bij de gebieden Landbouw (52%), Gezondheid (37%) en Techniek (35%).
 

Binnen welke functies wordt de meeste tijd aan onderzoek besteed?

Inhoudelijke toelichting
We zien dat de meeste hoogleraren, UHD's en UD's 40% van hun tijd besteden aan onderzoek. De meeste onderzoekers en promovendi besteden meer tijd aan onderzoek, respectievelijk 90% en 80%. Deze percentages - afkomstig uit de KUOZ - komen voor bijna alle functies goed overeen met de percentages onderzoekstijd uit het onderzoek Drijfveren van onderzoekers. Alleen bij onderzoekers ligt het percentage onderzoekstijd iets lager in het onderzoek Drijfveren van onderzoekers.