calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kansen voor petities en burgerinitiatieven

bericht aan het parlement
16 februari 2023

Onderzoekers Djurre Das, Paul Diederen en Julia Starrenburg presenteren hun rapport in de Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (foto: Dirk Hol)

Image
Onderzoekers van het Rathenau Instituut presenteren hun rapport in de Tweede Kamercommissie.
De Tweede Kamer kan het voor burgers eenvoudiger maken om een petitie of burgerinitiatief in te dienen. Dat is de conclusie van het rapport Voor het voetlicht, dat het Rathenau Instituut op 14 februari in de Tweede Kamer presenteerde. Burgers kunnen zo beter hun stem laten horen. De Kamer zal dan duidelijk moeten maken dat ze bereid is om naar die burgers te luisteren.

In het kort

  • Een digitaal platform kan de drempel voor burgers verlagen.
  • Burgers moeten het gevoel hebben dat er echt geluisterd wordt.

Via een petitie kunnen Nederlanders al ruim 200 jaar de overheid verzoeken om iets wel of niet te doen. Sinds 2006 hebben ze ook de mogelijkheid om via een burgerinitiatief een voorstel op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. De Tweede Kamer vroeg het Rathenau Instituut om te onderzoeken hoe deze instrumenten op dit moment functioneren en of een digitaal platform ervoor kan zorgen dat meer burgers er gebruik van maken.

De werkwijze bij petities en burgerinitiatieven gaat nu nog sterk uit van de logica en de organisatie van de Tweede Kamer, zo maakt het gepresenteerde rapport duidelijk. Daardoor lijken vooral burgers en organisaties die de weg in Den Haag al kennen er gebruik van te maken. Een digitaal platform kan de drempel voor burgers verlagen, bijvoorbeeld door het aanbieden van standaardformulieren en het sneller duidelijk te maken of een burgerinitiatief ontvankelijk is.

Digitaal petitieplatform

Als de Kamer zou besluiten om een eigen digitaal platform op te richten voor petities en burgerinitiatieven, zal ze eerst helder in beeld moeten krijgen wat ze daarmee wil bereiken en hoe ze wil omgaan met de reacties die erop zullen binnenkomen. ‘De indieners van petities die wij voor dit onderzoek hebben gesproken, denken soms nog dat het allemaal een beetje voor de bühne is’, zei onderzoeker Djurre Das bij de presentatie in de Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze. “Het is belangrijk dat ze het gevoel hebben dat er echt naar hen wordt geluisterd."

Kijk het gesprek terug via debatgemist.tweedekamer.nl

Meer lezen?