calendar tag arrow download print
datapublicatie
15 mei 2020

R&D-uitgaven naar sector van uitvoering en wetenschapsgebied

De R&D-uitgaven in Nederland zijn onder te verdelen in verschillende wetenschapsgebieden. In deze datapublicatie laten we eerst de verdeling zijn bij de bedrijven, hoger onderwijsinstellingen, researchinstellingen en het totaal voor Nederland. Vervolgens laten we voor het totaal de ontwikkeling zien vanaf 2011.

In het kort:

  • Bedrijven en hoger onderwijsinstellingen hebben een heel verschillende verdeling van de R&D-uitgaven per wetenschapsgebied.
  • Door de jaren heen is er een lichte toename van het aandeel van de natuurwetenschappen en technische wetenschappen.

Inhoudelijke toelichting

In 2017 gaat 63% van de R&D-uitgaven in Nederland naar de technische en de natuurwetenschappen. Daarna komen de medische wetenschappen (17%), de sociale wetenschappen (9%), de landbouwwetenschappen (8%) en de geesteswetenschappen (3%). Het grote aandeel van de technische en natuurwetenschappen komt doordat binnen de Nederlandse bedrijvensector bijna 80% van de R&D-uitgaven naar deze wetenschappen gaat, met name naar de technische wetenschappen. In de hoger onderwijssector is het grootste aandeel R&D-uitgaven gericht op de medische wetenschappen met een percentage van 30%. De sector onderzoeksinstituten laat het meest evenwichtige beeld zien als het gaat om de verdeling over wetenschapsgebieden, met de natuurwetenschappen als het gebied met de meeste R&D-uitgaven (27%).

Gegevens voor de periode 2011-2017 voor de totale R&D-uitgaven laten een redelijk constant beeld zien.  Er is een lichte toename is van het aandeel van de natuurwetenschappen en technische wetenschappen, van 59,8% in 2011 tot 63% in 2017. 

Voor een internationale vergelijking verwijzen we graag naar het factsheet R&D-uitgaven en -capaciteit naar wetenschapsgebied.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.