calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

R&D-uitgaven naar sector van uitvoering en wetenschapsgebied

datapublicatie
04 augustus 2022
R&D Wetenschap Innovatie onderzoek
De R&D-uitgaven in Nederland zijn onder te verdelen in verschillende wetenschapsgebieden zoals technische wetenschappen, natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. In deze datapublicatie laten we eerst de verdeling zien bij de bedrijven, hoger onderwijsinstellingen en researchinstellingen. Vervolgens tonen we voor het totaal de ontwikkeling vanaf 2013.

In het kort

  • Bedrijven doen vooral R&D in de technische wetenschappen en de natuurwetenschappen. Bij het hoger onderwijs en bij researchinstellingen zijn de wetenschapsgebieden gelijkmatiger verdeeld.
  • Tussen 2013 en 2019 stijgen de investeringen in de natuurwetenschappen iets meer dan de andere wetenschappen.
  • In 2019 stegen de investeringen in de sociale wetenschappen met 19%.

Inhoudelijke toelichting
Bedrijven: vooral technische en natuurwetenschappen
Binnen de Nederlandse bedrijvensector gaat 52% van de R&D-uitgaven naar de technische wetenschappen en 27% naar de natuurwetenschappen. In het hoger onderwijs is het grootste aandeel gericht op de medische wetenschappen: 31%. Bij de researchinstellingen zijn de natuurwetenschappen koploper met 38%.

Totaal: technische wetenschappen aan kop
In 2019 gaat 40% van de R&D-uitgaven in Nederland naar de technische wetenschappen en 25% naar de natuurwetenschappen. Daarna komen de medische wetenschappen (15%), de sociale wetenschappen (9%), de landbouwwetenschappen (8%) en de geesteswetenschappen (3%). Het grote aandeel van de technische wetenschappen en de natuurwetenschappen komt vooral door het gewicht van het bedrijfsleven.

Tussen 2013 en 2019: lichte toename natuurwetenschappen
Tussen 2013 en 2019 laat de verdeling van de totale R&D-uitgaven een redelijk constant beeld zien. Het aandeel van de natuurwetenschappen neemt iets toe: van 22% in 2013 tot 25% in 2019. 

In 2019 groeiden de totale R&D-uitgaven met 7,3%. Met name het budget voor de sociale wetenschappen groeide relatief veel. Dit nam met 19% toe. De investeringen in de natuurwetenschappen groeiden met 12%.