calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Publicatie-output universiteiten naar type samenwerking

datapublicatie
05 januari 2018
universiteit Publicaties
Hoe zijn de wetenschappelijke publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten verdeeld naar type samenwerking? In deze datapublicatie laten we zien hoe Nederlandse universiteiten scoren op het aandeel wetenschappelijke co-publicaties, zowel nationale als internationale samenwerking en geen samenwerking.

In het kort

  • Ten minste driekwart van de publicaties van Nederlandse universiteiten betreft co-publicaties.
  • De Universiteit Wageningen heeft het grootste aandeel internationale co-publicaties.
  • Tilburg University heeft het grootste aandeel nationale co-publicaties.

Inhoudelijke toelichting
De Universiteit Wageningen (WUR) heeft het grootste aandeel internationale co-publicaties. Wat opvalt is dat Tilburg University (TiU) en de Vrije Universiteit (VU) een relatief groot aandeel nationale co-publicaties hebben en dat TU Delft (TUD) en TU Eindhoven (TU/e) een relatief groot aandeel publicaties zonder samenwerking hebben. Voor alle universiteiten geldt dat ten minste driekwart van hun productie co-publicaties betreft.