calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Publicatie-output universiteiten naar type samenwerking

datapublicatie
19 juli 2022
universiteit Publicaties
Hoe zijn de wetenschappelijke publicaties van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten verdeeld naar type samenwerking? In deze datapublicatie laten we zien hoe Nederlandse universiteiten scoren op het aandeel wetenschappelijke co-publicaties, zowel nationale als internationale samenwerking en geen samenwerking.

In het kort

  • Meer dan 80% van de publicaties van Nederlandse universiteiten betreft co-publicaties.
  • De Universiteit Wageningen heeft het grootste aandeel internationale co-publicaties.
  • De Open Universiteit heeft het grootste aandeel nationale co-publicaties.

Inhoudelijke toelichting
De Universiteit Wageningen (WUR) heeft het grootste aandeel internationale co-publicaties. Wat opvalt is dat Tilburg University (TiU) en de Open Universiteit (OU) een relatief groot aandeel nationale co-publicaties hebben en dat TU Delft (TUD) het grootste aandeel publicaties zonder samenwerking heeft. Voor alle universiteiten geldt dat ten minste 80% van hun productie co-publicaties betreft.