calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Onderzoekprestaties en onderzoekinkomsten van universiteiten

datapublicatie
11 februari 2019
universiteit inkomsten onderzoek
De Nederlandse universiteiten en universitair medische centra hebben naast een onderwijsfunctie ook een onderzoekfunctie. In deze datapublicatie zetten we de ontwikkeling van het jaarlijks aantal peer reviewed publicaties en het aantal wetenschappelijke promoties die er plaats vinden, naast de ontwikkeling van de inkomsten voor onderzoeksopdrachten en de rijksbijdrage en de onderzoekscomponent daarvan. Alle bedragen zijn geindexeerd, waardoor de ontwikkelingen met elkaar vergeleken kunnen worden.

In het kort

  • De rijksbijdrage kent in de periode 2010-2017 een beperkte ontwikkeling; dat geldt met name voor de onderzoekcomponent.
  • De cijfers tonen aan dat de ontwikkeling van de 4TU's gelijke trend houdt met die van de universiteiten in zijn totaliteit.
  • De inkomsten en prestaties van TU4's liggen uit elkaar.

Onderzoekprestaties en onderzoeksbekostiging universiteiten en umc's

Inhoudelijke toelichting
De rijksbijdrage kent in deze periode een beperkte ontwikkeling; dat geldt met name voor de onderzoekcomponent. De inkomsten uit onderzoeksopdrachten derden zijn aanvankelijk sterker gestegen, maar blijken zich te stabiliseren. De prestaties, zowel in termen van de productie van artikelen als in termen van de aantallen promoties stijgen sterker.
 

Onderzoeksprestaties en onderzoeksbekostiging 4TU's

Inhoudelijke toelichting
De cijfers tonen aan dat de ontwikkeling van de 4TU's gelijke trend houdt met die van de universiteiten in zijn totaliteit. Inkomsten en prestaties liggen uit elkaar. De onderzoekcomponent voor de 4TU heeft zich nauwelijks ontwikkeld.